Afvalbeheer speelt een cruciale rol bij het tegengaan van klimaatverandering

Het Europees Milieuagentschap benadrukt het belang van alfvalbeheer voor klimaatverandering

Op 23 februari 2024 publiceerde het Europees Milieuagentschap (EEA) een document waarin het de belang van circulaire economie en afvalbeheer in de strijd tegen klimaatverandering wordt belicht.

Het document benadrukt dat afvalbeheer een cruciale rol speelt bij het verminderen van de behoefte aan nieuwe materialen en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Volgens het International Resource Panel (IRP, 2019) vertegenwoordigen de ontginning en verwerking van hulpbronnen (fossiele brandstoffen, biomassa, metalen, enz.) ongeveer 50% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Daarom speelt de circulaire economie (en afvalbeheer) een sleutelrol in de inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van deze primaire grondstoffen te verminderen.

Het Europees Milieuagentschap analyseert grondig de maatregelen die de lidstaten nemen en dringt aan op een betere integratie van circulaire acties in nationale klimaatbeleidslijnen en op de analyse van gekwantificeerde effecten op de vermindering van broeikasgasemissies.

Hoewel de afvalsector ongeveer 3% van de emissies vertegenwoordigt, kan een beter gebruik van afval als hulpbron en afvalpreventie helpen om de emissies in andere sectoren te verminderen. Deze conclusie is ook getrokken door Denuo in haar CO2-studie over de afval- en recyclagesector in België.

De federatie heeft daarop actie ondernemen door een CO2-roadmap op sectorniveau te lanceren. Meer informatie vindt u op deze pagina. Aarzel niet om u in te schrijven voor de eerste informatiesessie op 21 maart:

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.