Bruikbare werkfiches 10 april 2020

COVID-19: Huidige regels voor medisch afval inzameling in de 3 Gewesten

Op basis van de huidige nota's en omzendbrieven van de drie Belgische gewesten over het beheer van medisch afval tijdens de COVID-19-crisis, hebben de go4circle-leden werkinstructies opgesteld.

In deze nota's vind je, per gewest, de werkwijze om het risicohoudend en niet-risicohoudend medisch afval te sorteren, verpakken en af te voeren. Deze fiches staan ter beschikking van alle IHM's (inzamelaars, handelaars en makelaars van afvalstoffen) maar ook van de instellingen actief in de zorgsector.

 

 

 

 

 

FacebookTwitterLinkedin