14/04/2020

COVID-19: Samenwerking tussen publieke en private ondernemingen om gescheiden inzameling te garanderen

Het is de taak van de lokale overheid om de inwoners zo veel mogelijk te beschermen en daartoe moet de continuïteit van de inzameling van restafval en de eventuele huis-aan-huis ophaling van gft gegarandeerd worden. Maar ook de gescheiden inzameling van andere huishoudelijke en recycleerbare fracties dient te blijven doorgaan zodat de doorstroom doorheen de waardeketen verzekerd is. Vele productiebedrijven zijn reeds erg afhankelijk geworden van deze secundaire grondstoffen, denk aan de papier- en glasindustrie. Ook vermijdt men hiermee dat het volume huishoudelijk afval de hoogte inschiet en dat er meer afval wordt gedumpt of illegaal wordt gestort. 

In ons land zijn de recyclageparken heropend en dit leidde tot een grote aanvoer van verschillende afvalstromen. Door de uitzonderlijke situatie ten gevolge van de COVID-19-crisis en een mogelijk tekort aan personeel zou het kunnen dat bepaalde diensten in het gedrang komen binnenkort. 

In Duitsland is BSVE (de Vereniging van recyclagebedrijven) van mening dat in dergelijke situatie private bedrijven de publieke ondernemingen zouden kunnen ondersteunen met personeel. Er is ondertussen een gezamenlijke brief gestuurd naar het Duitse Ministerie van Milieu door de Duitse vereniging van Afvalbedrijven (BDE), de Duitse Vereniging van recyclagebedrijven (BSVE) en de Duitse metaalrecycleurs en -handelaars (BDSV en VDM) waarin men pleit voor een verdere selectieve inzameling van huishoudelijk afval tijdens de COVID-19-pandemie. Een tekort aan personeel mag dit niet in het gedrang brengen en kan opgevangen worden door een samenwerking tussen publiek en private ondernemingen. 

Ook in Engeland denkt men in deze richting. British Glass heeft er bij de gemeenten op aangedrongen de inzameling van glas niet stop te zetten. Ook de inzameling van recycleerbare fracties moet zo goed als mogelijk verdergaan en de recyclageparken dienen open te blijven. Lokale overheden in Engeland die een behoefte hebben aan extra ondersteuning kunnen via een matchmaking platform in contact komen met private spelers die in deze behoefte kunnen voorzien. 

Het zijn positieve initiatieven ter ondersteuning van onze sector ten tijde van COVID-19. 

FacebookTwitterLinkedin