Klaar voor de nieuwe sorteer- en recyclage-uitdagingen?

Tegen 2025 wil Europa belangrijke stappen nemen richting een circulaire economie. Concreet wil het binnen vijf jaar minstens 55% van het huishoudelijk afval recycleren zodat deze materialen opnieuw gebruikt kunnen worden in andere toepassingen.

Om die doelstellingen te halen, duiken steeds meer initiatieven op om nog meer te gaan sorteren. Zo kondigde Vlaams minister Zuhal Demir op 29 oktober een pakket van 30 miljoen euro aan investeringen in recyclage-initiatieven aan, met als één van dé speerpunten de recyclage van luiers, goed voor zo’n 65.000 ton afval per jaar dat anders rechtstreeks de verbrandingsinstallatie ingaat.

Binnen dit pakket is ook budget voorzien voor kunststofrecyclage. Vraag is of dit budget ook voorziet in financiële steunmaatregelen om het prijsverschil tussen de goedkope virgin plastics en kunststofrecyclaten te compenseren. Naar het voorbeeld van Frankrijk, dat in het kader van ‘France relance’ de kunststofrecyclagesector een financiële hulplijn aanbiedt om overeind te kunnen blijven.

Eerder al werden verschillende initiatieven opgezet om de huishoudelijke afvalzak lichter te maken. Europa wil immers dat alle textiel op haar grondgebied tegen 2025 selectief wordt ingezameld. In België kennen we deze praktijk al langer, maar elders in Europa belandt nog veel textiel in de afvalzak. Maar die doorgedreven selectieve inzameling zal een ingrijpende hervorming van de textielrecuperatiesector met zich meebrengen.

Daarnaast start in België binnenkort ook de selectieve inzameling van afgedankte matrassen: vanaf januari 2021 in Vlaanderen en twee jaar later ook in Wallonië. Specifiek hiervoor werd een nieuwe beheersorganisatie opgericht: Valumat heeft de duidelijke opdracht gekregen om de inzameling en recyclage van matrassen de komende jaren stelselmatig op te drijven. Een mooi initiatief, al hadden we binnen de federatie liever meer ambitie gezien in de vooropgestelde doelstellingen en de inzamelpunten.

Ook vanaf januari 2021 start in Vlaanderen de verplichte selectieve inzameling van organisch-biologisch afval. In eerste instantie in een aantal sectoren (bepaalde ziekenhuizen, penitentiaire centra, horeca, scholen, enz.) waarin veel voedsel wordt verwerkt om tegen december 2023 voor alle sectoren te gelden. Voor OBA-afval wil Europa immers eind 2023 al naar een volledig gescheiden inzameling.

Kortom, er wachten ons allemaal heel wat nieuwe sorteer- en recyclage-uitdagingen. Om die tot een goed einde te brengen, hebben we de steun van alle betrokken partijen nodig: consumenten, bedrijven, beheersorganisaties, administraties en politici. Samen kunnen we voor steeds meer gebruikte materialen een nieuwe toekomst bouwen.

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.