Kunnen we op 3 jaar tijd alle organisch afval uit het restafval weren?

Tegen 31 december 2023 wil Europa alle organisch afval op haar grondgebied uit het restafval weren. Dat betekent dus dat gezinnen en bedrijven hun groen- en keukenafval apart moeten houden zodat het kan worden gerecycleerd. In ons land worden vanaf januari 2021 de eerste stappen in die richting gezet.

Organisch afval is alle biologisch afbreekbaar tuin- of parkafval, keukenafval en etensresten en vergelijkbaar afval van de voedselverwerking. En dat afval belandt nog al te vaak bij het restafval. Dat blijkt ook uit cijfers van enkele studies. Volgens een Waalse studie is 41% van het huishoudelijk afval organisch afval. In een Nederlandse studie uit 2020 wordt het aandeel organisch afval op 32% geschat. 

Europa is vastberaden om dat aandeel te beperken en heeft daarvoor verschillende acties ondernomen. Enerzijds om voedselverspilling met de helft terug te dringen, anderzijds om alle organisch afval binnen de Europese Unie selectief te laten inzamelen zodat het nadien kan worden gerecycleerd.

Eerste Vlaamse sectoren beginnen te sorteren vanaf 2021

In België worden deze Europese doelstellingen door de drie bevoegde gewesten in de praktijk gebracht. In sommige steden en gemeenten wordt organisch afval al apart ingezameld. Om tegen 2023 geleidelijk de selectieve inzameling voor Organisch en Biologisch Afval (OBA) in te voeren, moeten in Vlaanderen bepaalde sectoren (bepaalde ziekenhuizen, penitentiaire centra, horeca, scholen, enz.) al vanaf 1 januari 2021 hun OBA-afval apart houden. 

Door ze apart te houden, kunnen deze afvalstromen worden gerecycleerd door middel van compostering of vergisting. In het eerste geval ontstaat compost die gebruikt kan worden op landbouwgronden. In het tweede geval krijgen we ook een gecomposteerd substraat voor gebruik in de landbouw en daarbovenop ook biogas dat zal worden omgezet in elektriciteit (via warmterecuperatie) of dat op het aardgasnet kan worden gezet. Het is daarom van essentieel belang om iedereen te wijzen op het belang van een goede sortering aan de bron zodat er een homogene stroom ontstaat die omgezet kan worden in compost en biogas van hoge kwaliteit.

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.