Stany Vaes

General Manager

Stany is General Manager van Denuo. Hij staat in voor de algemene coördinatie en vertegenwoordiging van de federatie en is ook de Nederlandstalige woordvoerder. Hij zetelt in het Bestuursorgaan, het Coördinatiecomité en de Algemene Vergadering.

Dossiers
Denuo: Algemene coördinatie
Vlaamse dossiers
Bron/Nasortering
AEEA - Relatie Recupel
Verpakkingen - Relatie Valipac & Fost Plus
Eindverwerking
Gelijk speelveld - Relatie Interafval
Externe vertegenwoordigingen
VBO: Raad van Bestuur & Algemene Vergadering
VOKA: Directiecomité Vlaams Werkgeversplatform
Unizo: Directiecomité Sectoren
OVAM: Strategisch Overleg & HAGBA-plenum
Vlaanderen Circulair: Stuurgroep
UWE: Conseil Fédération
EuRIC: ERA
FEAD: Executive Council & General Assembly
Gemengd Comité Fost Plus
Raad van Bestuur & Exco Valipac