Stany Vaes

General Manager

Stany is General Manager van Denuo. Hij staat in voor de algemene coördinatie en vertegenwoordiging van de federatie en is ook de Nederlandstalige woordvoerder. Hij zetelt in de Raad van Bestuur, het Coördinatiecomité en de Algemene Vergadering.

Dossiers
Algemene coördinatie Denuo
Bewaking strategie Denuo
Vlaamse dossiers
Heffingen
Externe vertegenwoordigingen
Vlaams Werkgeversplatform: Directiecomité
Unizo: Directiecomité Sectoren
VBO: Raad van Bestuur
OVAM: Strategisch Overleg
EuRIC ERA