MireWaPi: partner voor rekrutering in Picardisch Wallonië

De vzw MireWapi (Mission Régionale pour l'Emploi de la Wallonie Picarde), die zeer actief is in Picardisch Wallonië, is een van de elf regionale missies (MIRE) die met steun van de vzw InterMire in het hele Waalse Gewest actief is.

Het doel is mensen die het moeilijk hebben om tot de arbeidsmarkt toe te treden aan een job helpen. Hoe? Door in te zetten op inclusiviteit en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De vzw wordt gefinancierd door de Waalse Overheidsdienst (SPW), Le FOREM en Europese fondsen.

In dit kader biedt MireWapi een hele reeks diensten. Enerzijds om werkzoekenden in Picardisch Wallonië aan een duurzame en kwaliteitsvolle baan te helpen, anderzijds om werkgevers te ondersteunen in hun rekruteringsinspanningen.

Concreet vinden werkzoekenden en werkgevers bij MireWapi twee belangrijke diensten: 

  • Job coaching is gericht op individuele (of zelfs collectieve) ondersteuning van de werkzoekende op weg naar werk.
  • De alternerende opleiding is gericht op collectieve opleidingsondersteuning, met focus op de uitoefening van het beroep. Deze opleiding is over het algemeen gebaseerd op een verzoek van werkgevers in een bepaalde sector, waar een grote behoefte aan arbeidskrachten bestaat.

Elke dienst maakt gebruik van een hele reeks beproefde professionele tools die speciaal door MireWapi zijn ontwikkeld. De diensten zijn bovendien volledig gratis voor de werkzoekenden die worden begeleidt en zonder financiële verplichtingen voor de werkgevers.

De structuur en het samenwerkingslandschap van MireWapi bieden als zodanig alle mogelijke oplossingen en voldoende flexibiliteit om ze in de praktijk te brengen.

Concreet: als een werkgever arbeidskrachten nodig heeft of een (of meer) vacature(s) wil creëren, kunnen een of meer medewerkers van MireWapi het bedrijf bezoeken, een analyse maken van de vacature(s) die moet(en) worden ingevuld en/of gecreëerd en samen het proces en de gepersonaliseerde tools bespreken die in de toekomstige samenwerking zullen worden ingevoerd. Het MireWapi-landschap bestaat onder meer uit vakmensen die vertrouwd zijn met de realiteit van de arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld kostbare tijd besparen omdat MireWapi al bepaalde profielen kan voorstellen op basis van hun vaardigheden, aspiraties en motivaties.

In deze fase zullen werkgevers en werkzoekenden ook kunnen kiezen voor een intensieve stage in een bedrijf, zodat beide partijen elkaar kunnen evalueren en tot een contract kunnen komen.

In 2021 is het MireWapi-team erin geslaagd om 2.100 arbeidscontracten te laten ondertekenen voor al haar begunstigden in heel Picardisch Wallonië. Een resultaat waar de vzw terecht fier op is, alsook op de vele contacten die zijn gelegd met bedrijven in de regio. De uitgeoefende functies bestrijken een hele reeks sectoren, van gezondheidszorg en sociale actie (persoonlijke hulpverlening) tot verkoop (detailhandel, supermarkten, callcenters), maar ook catering, voedselproductie, industrie (handling, productie, mechanica), vervoer en logistiek (C/CE-chauffeurs, vorkheftruckbestuurders, enz.), bouw, groenvoorzieningen, enz.

Om die tendens door te trekken, heeft het team van MireWapi nagedacht over het opzetten van een alternerende opleiding "valorist" voor sectoren waar er vraag naar is. De vzw hoopt deze opleiding aan haar catalogus van praktische opleidingen toe te voegen, in de overtuiging dat het het professionele terrein van haar begunstigden zal uitbreiden en meer betekenis zal geven aan hun inspanningen...

Een eerste contact kan het begin zijn van een toekomstige langdurige en bloeiende samenwerking. Het hele MireWapi-team staat voor u klaar om alle mogelijke toekomstige projecten te realiseren.

***

BCE 0456.107.163 – RPM Tournai – IBAN : BE92 3630 5494 8823

www.mirewapi.beinfo@mirewapi.be

Rue des Puits l’Eau, 10/13

7500 Doornik

Algemeen : 069/84 64 07 – GSM : 0496/399 210

Bedrijfs prospectie :  069/84 73 99 – GSM : 0495/184 773

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.