Nieuw interregionaal samenwerkingsakkoord inzake preventie en beheer van verpakkingsafval

Waaruit bestaat dit interregionaal samenwerkingsakkoord?

Het samenwerkingsakkoord van 5 maart 2020 wijzigt de samenwerkingsovereenkomst van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Dit interregionaal akkoord heeft tot doel de wijzigingen van twee Europese richtlijnen om te zetten:

  • De kaderrichtlijn afvalstoffen.
  • De richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval.

De belangrijkste veranderingen richten zich op een betere definitie van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en het effect van e-commerce.

Bovendien zijn de drie gewesten overeengekomen om verder te gaan in bepaalde doelstellingen voor het recyclagepercentages die in het jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst moeten worden bereikt:

  • 90% van het gewicht van het glasafval.
  • 90% van het gewicht van het papier/kartonafval.
  • 90% van het gewicht van ijzerhoudend schroot.
  • 75% van het gewicht van het aluminiumafval.

Wat het kunststofafval betreft, legt de Europese richtlijn een minimum recyclagepercentage op van 50% tegen 2025 en 55% tegen 2030.  België legt de lat op 50% van het gewicht van kunststofafval. Maar ons land heeft ook besloten om verder te gaan en een extra inspanning te leveren:

  • Huishoudelijk verpakkingsafval moet in 2023 voor 65% en in 2030 voor 70% gerecycleerd worden.
  • Industrieel verpakkingsafval moet in 2023 voor 55% en in 2030 voor 65% gerecycleerd worden.
Wallonië heeft het decreet goedgekeurd

Op woensdag 1  juli  2020 werd het ontwerp van decreetswijziging van het samenwerkingsakkoord in het Waalse Parlement gestemd en door de Waalse Regering bekrachtigd.

Hoever staan we in de andere regio's?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de commissie Leefmilieu op woensdag 1 juli 2020 bijeengekomen om de ordonnantie te bespreken en te stemmen. Die werd door de commissie goedgekeurd.

In Vlaanderen zal het ontwerpdecreet besproken en ter stemming worden voorgelegd tijdens de vergadering van de commissie Leefmilieu op dinsdag 7 juli 2020.

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.