Nieuwe afvalstatistieken voor België: Positieve evolutie, maar uitdagingen blijven

10 november 2020 – De Federale Overheidsdienst publiceerde op donderdag 5 november de meest recente Belgische afvalstatistieken. Daaruit blijkt dat het totale afvalvolume opnieuw is gestegen, tot bijna 68 miljoen ton in 2018. Hoewel er ook positief nieuws te rapen is, blijven de uitdagingen groot.

Tussen 2016 en 2018 stegen de afvalvolumes in België met 7%. In dezelfde periode nam het BBP met 8,8% toe, wat wijst op een ontkoppeling tussen economische vooruitgang en afvalproductie in ons land. En dat is goed nieuws. 

Afval- en recyclagesector investeert in doorgedreven sortering

Al tonen deze cijfers ook duidelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld het bouwafval: een derde van alle afval is bouwafval.

Om steeds meer bouwafval te recupereren, investeren verschillende afval- en recyclagebedrijven in nieuwe sorteertechnieken. Optisch sorteren kan bijvoorbeeld hout of kunststoffen uit het ingezamelde puin verwijderen”, licht Stany Vaes, Managing Director van Denuo, toe.

Recyclage en gerecycleerde materialen vragen duw in de rug

Als we afval steeds meer gaan sorteren, kunnen we op termijn, afhankelijk van de sector, een algemene sorteergraad van 60 tot 70% behalen. Belangrijk is dat er dan ook voldoende recyclagemogelijkheden zijn en ook afzetmogelijkheden voor die gerecycleerde materialen. 

In opdracht van voormalige minister van Economie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marghem hebben we voor verschillende producten onderzocht welke problemen hun recyclage in de weg staan. Er is duidelijk nog een weg af te leggen op vlak van ecodesign”, aldus Stany Vaes. 

Ook het gebruik van gerecycleerde materialen heeft een flinke duw in de rug nodig. “Onlangs hebben we de alarmbel geluid voor de recyclage van kunststoffen. Gerecycleerde plastics vinden geen afnemers omdat het door de lage olieprijzen goedkoper is om kunststoffen op basis van ruwe grondstoffen te produceren. Een initiatief zoals in Frankrijk, waar de overheid besliste om het prijsverschil tussen gerecycleerde kunststof en virgin plastics weg te werken, zou ook in ons land een wereld van verschil kunnen maken. Zoniet zakt onze recyclagesector steeds dieper weg.”

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.