Nieuwe publicatie van 23 october 2020

Nieuwe quota voor de invoer van afval in China

De nieuwe regelgeving voor de invoer van afval in China

Op 30 juni 2020 kondigde het ministerie van Ecologie en Milieu van de Volksrepubliek China tijdens een persconferentie het verbod aan op de invoer van vast afval vanaf 2021. Met deze aankondiging worden de doelstellingen van het nationale beleid ter vermindering van de invoer van buitenlands afval in China nagestreefd. 

In overeenstemming met dit beleid zal op 1 september 2020 een herziening van de wetgeving inzake de preventie en bestrijding van milieuvervuiling door afval van kracht gaan. Deze verduidelijkt de wettelijke vereisten voor de identificatie van de kenmerken van ingevoerde goederen waarvan wordt vermoed dat ze vast afval zijn.

Enkele nieuwe elementen voor de voortzetting van 2020

Om de herziening tegen 1 september in te kunnen voeren, heeft het Centrum voor Beheer van Vaste Afvalstoffen en Chemische Producten van het Ministerie van Ecologie en Milieu op 19de  october 2020 van een 13de reeks afvalinvoerquota voor het jaar 2020 gepubliceerd. Deze update maakt het mogelijk om in China een totaal in te voeren van:

  • 5.980 ton koperafval;
  • 340 ton aluminiumafval;
  • 1.340 ton staalafval;
  • 94.750 ton papierafval.

Volledige lijst van quotas invoer in China : 

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.