Publicatie van 24 juli 2020

Nieuwe quota voor de invoer van afval in China

De nieuwe regelgeving voor de invoer van afval in China

Op 30 juni 2020 kondigde het ministerie van Ecologie en Milieu van de Volksrepubliek China tijdens een persconferentie het verbod aan op de invoer van vast afval vanaf 2021. Met deze aankondiging worden de doelstellingen van het nationale beleid ter vermindering van de invoer van buitenlands afval in China nagestreefd. 
 
In overeenstemming met dit beleid zal op 1 september 2020 een herziening van de wetgeving inzake de preventie en bestrijding van milieuvervuiling door afval van kracht worden. Deze verduidelijkt de wettelijke vereisten voor de identificatie van de kenmerken van ingevoerde goederen waarvan wordt vermoed dat ze vast afval zijn.

Enkele nieuwe elementen voor de voortzetting van 2020

Om de herziening tegen 1 september in te kunnen voeren, heeft het Centrum voor Beheer van Vaste Afvalstoffen en Chemische Producten van het Ministerie van Ecologie en Milieu op 24 juli de lijst van een 10de reeks afvalinvoerquota voor het jaar 2020 gepubliceerd. Deze update maakt het dus mogelijk om in China een totaal in te voeren van:

  • 10.110 ton koperafval;
  • 1.110 ton aluminiumafval;
  • 3.970 ton staalafval.
Gevolgen voor de afvalsector

De verschillende scheepvaart- en logistieke bedrijven zijn verplicht om bestellingen voor het vervoer van afval naar de Volksrepubliek China vanaf 1 september te annuleren en te weigeren. Het afval zal dus op een andere plaats voor verwerking moeten aangeboden worden.

FacebookTwitterLinkedin