Nieuwe gft-voorvergistingsinstallaties bij Verko en EcoWerf

Gft-afvalbeheer in Vlaanderen

Tweederde van de Vlaamse gemeenten zamelen gft-afval selectief in. Vanaf 1 januari 2021 wordt de verplichting om afval selectief in te zamelen uitgebreid tot alle huishoudens op Vlaams grondgebied. Verschillende intercommunales zoals IGEAN, IOK en IVVO gebruiken het vergistingsproces al om biogas en meststof voor de landbouw te produceren. Om nog verder te gaan in de behandeling van bioafval worden bij Verko en EcoWerf (twee composteringscentra van huishoudelijk gft-afval) twee voorvergistingsinstallaties gebouwd.

Nieuwe installatie bij Verko in Dendermonde

Verko composteert al zo'n 40 jaar huishoudelijk gft-afval. In 2021 krijgt de composteringsinstallatie een makeover. In januari worden bijvoorbeeld de composteertunnels gerenoveerd. Vervolgens wordt in februari een oud gedeelte van de installatie gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe eenheid voor de ontvangst van gft, de voorbereiding ervan en een vergistingsinstallatie. Dit zou in april 2022 operationeel moeten zijn. 

Deze nieuwe installatie zal tot 45.000 ton bioafval per jaar kunnen verwerken, om zo'n 20.000 ton VLACO-gecertificeerd kwaliteitscompost  te produceren.

Wat het eindgebruik van het geproduceerde biogas betreft:

  • Ongeveer 75% wordt via warmtekrachtkoppeling omgezet in 5.500 MWh elektriciteit en 6.000 MWh warmte. 
  • Ongeveer 25% wordt gezuiverd tot biomethaan, dat direct op het aardgasnet kan worden geplaatst. Verko beschikt sinds 2017 over een eigen CNG-station om al haar inzamelwagens en het wagenpark van de deelnemende gemeenten van brandstof te voorzien.
Nieuwe eenheid bij EcoWerf in Leuven

Het composteringscentrum van EcoWerf is van plan om in de eerste helft van 2021 een nieuwe voorvergistingsinstallatie voor biogas te bouwen. Deze nieuwe eenheid vereist een investering van 15 miljoen euro en zal begin 2023 operationeel zijn. Dankzij de toegevoegde waarde van dit project ontvangt EcoWerf premies en groene certificaten van de Vlaamse overheid.

Momenteel verwerkt EcoWerf zo'n 50.000 ton gft-afval tot 20.000 ton compost voor gebruik in de landbouw.

Het voorvergistingsproject zal het volgende produceren:

  • 20.000 ton compost die als landbouwmeststof kan worden gebruikt.
  • 12.000 MWh aan calorische energie, wat overeenkomt met het gemiddelde jaarlijkse verbruik van 500 gezinnen.
  • 11.000 MWh groene stroom (biogas), wat overeenkomt met het gemiddelde jaarverbruik van 3.000 gezinnen.
FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.