Paritair subcomité voor de terugwinning van allerlei producten vindt protocolakkoord voor 2019-2020

Brussel, 7 november 2019 - Gisteren hebben de sociale partners van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten  (PSC 142.04) een protocolakkoord voor de periode 2019-2020 gevonden. Go4circle, de werkgeversfederatie binnen het PSC, bedankt alle betrokkenen bij de onderhandelingen en feliciteert hen met het bereiken van een evenwichtig akkoord.

Stany Vaes, Managing Director van de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector, go4circle, legt uit: "Deze onderhandelingen zijn zeer belangrijk omdat ze het recht op arbeid voor de hele sector bepalen, en dat voor minstens twee jaar."

Verhoging van de koopkracht

De overeenkomst is een verlenging van de bestaande akkoorden en bevat ook enkele essentiële punten die de koopkracht van de arbeiders in de sector verhogen. “Deze nieuwe overeenkomst voorziet in een verhoging van de uurlonen en reële lonen met 1,1% per 1 december 2019. Bovendien krijgen de werknemers in januari 2020 een eenmalige bonus van 215 euro in de vorm van een ecocheque”, aldus Stany Vaes.

De overige bepalingen van de overeenkomst

Tijdens de onderhandelingen hebben werkgevers en vakbonden ook afspraken gemaakt over het einde van de loopbaan en het SWT (Stelsel Werkloosheid met bedrijfstoeslag), het recht op opleiding, de verhoging van de vakbondspremie, de verbetering van het anciënniteitsverlof en de stijging van de fietsvergoeding.

Het sectoraal akkoord en de uitvoering cao’s worden op 26 november 2019 binnen het PSC 142.04 ondertekend.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.