Paritair subcomité voor de terugwinning van metalen bereikt akkoord voor 2021-2022

29 november 2021, Brussel – Op maandag 29 november bereikten werkgevers en werknemers een sociaal akkoord voor de arbeiders die actief zijn in de sector voor de terugwinning van metalen (PSC 142.01). De komende dagen wordt het akkoord omgezet in CAO’s met daarin de nieuwe arbeidsvoorwaarden die op 1 januari 2022 van kracht gaan. Denuo, de werkgeversfederatie binnen het PSC, feliciteert alle betrokkenen met het bereiken van een evenwichtig akkoord.

Enkele krachtlijnen van het akkoord:

  • Een verhoging van de effectieve en baremieke lonen met 0,4% vanaf 1 januari 2022.
  • De uitreiking van een coronapremie in december 2021 voor iedereen die op 30 november 2021 in de sector actief is en in de periode van 1 november 2020 tot en met 31 oktober 2021 werkzaam was.
  • Opmaak van een sectorale cao werkbaar werk voor onbepaalde duur op basis van een sectoraal model en de introductie van een peterschapsopleiding.

Ortwin Magnus, vertegenwoordiger vakbonden: “We zijn tevreden met de inhoud van het bereikte akkoord. Ondanks het strikte kader van de wet van 1996 zijn we erin geslaagd een billijke overeenkomst te sluiten die de lonen, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van onze arbeiders verbetert.”

Els Vanneste, vertegenwoordiger werkgevers: “Het is een evenwichtig akkoord geworden, met aandacht voor de koopkracht van de arbeiders, met onder meer een coronapremie voor wie ons bijstond in deze moeilijke periode. We proberen ook jongeren aan te trekken in onze sector en gaan hen onder andere via peterschap binnen onze bedrijven beter begeleiden.”

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.