Protocolakkoord voor PSC 142.04

De sociale partners voor de recuperatie van diverse producten (PSC 142.04) hebben woensdag 6 november 2019 een protocolakkoord gevonden. Bedankt aan de vertegenwoordigers van go4circle: Laurence Lanckman (Renewi) et Joseph Schmets (SUEZ).

Hieronder de belangrijkste punten van het protocolakkoord. 

Koopkracht
 • Vanaf 1 december 2019 stijgen de uurlonen en de reële lonen met 1,1%.
 • In januari 2020 wordt een eenmalige bonus van 215 euro toegekend in de vorm van een ecocheque (of anders op bedrijfsniveau).
 • Vanaf 1 december 2019 stijgt de fietsvergoeding van 0,23 €/km naar 0,24 €/km.
Anciënniteitsverlof

Verbetering van het anciënniteitsverlof : verlaging van de anciënniteitsvoorwaarden vanaf 1 januari 2020 :

 • 1 dag vanaf 10 jaar anciënniteit 
 • 2de dag vanaf 15 jaar anciënniteit (in plaats van 20 jaar d’anciënniteit)
Einde loopbaan en SWT
 • Het intekenen op het stelsel voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) zoals gepland op intersectoraal niveau:
  • SWT lange loopbaan, 59 jaar na 40 jaar loopbaan.
  • SWT 59 jaar mits 33 jaar beroepservaring waarvan 20 jaar nachtarbeid.
  • SWT 59 jaar mits 33 jaar beroepservaring in een zwaar beroep.
  • SWT 59 jaar mits 35 jaar beroepservaring in een zwaar beroep.
 • Betreffende tijdskrediet: verlenging van het stelstel van 1/5de loopbaanvermindering vanaf 55 jaar na 35 jaar loopbaan of een zwaar beroep. De leeftijd wordt op 57 jaar gebracht voor een halftijdse landingsbaan na 35 jaar loopbaan of een zwaar beroep.
Sociaal voordeel
 • De vakbondspremie voor arbeiders wordt opgetrokken tot 145 euro vanaf 2019.
Opleiding
 • Een collectief recht op 9 uur opleiding gemiddeld per voltijdse arbeider elke twee jaar.

Het nationaal akkoord en de cao's worden ondertekend in het Paritair Subcomité op 26 november 2019. 

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.