Recyclage post-consumer PVC in gevaar door verwerping voorstel EC

Op 12 februari 2020 verwierp het Europese Parlement een voorstel van de Europese Commissie dat de aanwezigheid van een percentage lood in gerecycleerde PVC zou toestaan.

Het voorstel van de EC was om regels voor de aanwezigheid van lood in PVC te amenderen. In de regel zou 0,1 % lood in PVC toegestaan zijn, maar voor gerecycleerde PVC maakte men een uitzondering en zouden gedurende vijftien jaar loodconcentraties van 2% voor harde PVC en 1% voor soepele PVC getolereerd worden. 

Het Europees Parlement heeft dit voorstel echter teruggewezen, want is van mening dat de door de EC voorgestelde niveaus niet overeenkomen met veilige niveaus. Het is nu aan de EC om een gewijzigd of nieuw ontwerp in te dienen.  

Deze uitkomst ontkracht 5 jaar van wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA). ECHA concludeerde eerder namelijk dat de recyclage van PVC momenteel de beste optie is voor het beheer van PVC-afval.

Lood wordt niet meer in nieuwe PVC-producten gebruikt. Door de vrij lange levensduur van PVC-toepassingen, denk aan profielen en buizen, kan het echter nog wel voorkomen in het PVC-afval dat aangeboden wordt voor recyclage.

De afwijzing van het Europees Parlement zal er dus toe leiden dat post-consumer PVC niet langer  gerecycleerd wordt, maar meer zal verbrand of gestort worden, wat een veel hogere milieu-impact heeft en volledig indruist tegen alle inspanningen die momenteel geleverd worden om kunststoffen meer circulair te maken.

Kunststofrecyclage blijft een gevecht op alle fronten!

FacebookTwitterLinkedin