Sociale partners in de sector van de terugwinning van allerlei producten bereiken akkoord

15 november 2021, Brussel – Werkgevers en werknemers bereikten een sociaal akkoord voor de arbeiders die actief zijn in de sector voor de terugwinning van allerlei producten (PSC 142.04). De komende dagen wordt het akkoord omgezet in CAO’s met daarin de nieuwe arbeidsvoorwaarden die op 1 januari 2022 van kracht gaan.

Enkele krachtlijnen van het akkoord zijn de volgende:

  • Een verhoging van de reële lonen met 0,4% en de baremalonen met 0,10 €/uur.
  • Terugbetaling aan 100% voor openbaar vervoer en alle soorten vervoer vanaf 1 km.
  • Toepassing van de fietsvergoeding op alternatieve vervoersmiddelen zoals steps en speed pedelecs.
  • Een coronapremie in de vorm van consumptiecheques in functie van het aantal gewerkte dagen in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2021.

Sandy Verdeyen, vertegenwoordiger werkgevers: “We hebben goed geluisterd naar de verwachtingen van de werknemers en dit kunnen omzetten in een evenwichtig akkoord. Een akkoord waarbij we de koopkracht van onze arbeiders verhogen en hen ook belonen voor de extra inspanningen die ze tijdens de voorbije crisisperiode hebben geleverd. Bovendien krijgen arbeiders voortaan een hogere vergoeding voor hun duurzame woon-werkverkeer.”

Gaëtan Stas, vertegenwoordiger vakbonden: “Na de coronaperiode, die nog steeds niet achter de rug is, was het vooral uitkijken naar hoe we de arbeiders in onze sector konden compenseren voor het extra werk dat zij in deze crisisperiode hebben verricht. We zijn dan ook tevreden met de coronapremie in de vorm consumptiecheques."

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.