Sociale partners in de sector van de terugwinning van papier bereiken akkoord voor 2021-2022

3 december 2021, Brussel – Vandaag bereikten werkgevers en werknemers een sociaal akkoord voor de arbeiders die actief zijn in de sector voor de terugwinning van papier (PSC 142.03). De komende dagen wordt het akkoord omgezet in CAO’s met daarin de nieuwe arbeidsvoorwaarden die op 1 januari 2022 van kracht gaan. Denuo, de werkgeversfederatie binnen het PSC, feliciteert alle betrokkenen met het bereiken van een evenwichtig akkoord.

Enkele krachtlijnen van het akkoord:

  • Een verhoging van de effectieve en baremieke lonen met 0,07 euro per uur vanaf 1 januari 2022.
  • De uitreiking van een coronapremie ten laatste op 31 december 2021 in functie van het aantal dagen dat de arbeider tussen 1 november 2020 en 31 oktober 2021 heeft gewerkt.
  • Vanaf 1 januari 2022 betaalt de werkgever een aanvullende vergoeding voor 1/5e landingsbanen ten belope van 74,79 euro vanaf 55 jaar.
  • Vanaf 10 jaar anciënniteit krijgen arbeiders een extra dag anciënniteitsverlof.

Frank Borloo, vertegenwoordiger vakbonden: “We zijn de onderhandelingen ingegaan met een duidelijk doel voor ogen: de koopkracht van onze arbeiders verbeteren. We zijn dan ook tevreden met de loonsverhoging en de coronapremie die we hebben kunnen bedingen..

Johan Scholiers, vertegenwoordiger werkgevers: “Samen met de vakbonden zijn we erin geslaagd de werkomstandigheden voor de arbeiders in de sector van papierrecuperatie verder te verbeteren, met meer koopkracht en een extra beloning voor wie al lang in onze sector actief is.”

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.