Studie ecodesign: 8 rapporten afgewerkt

Zeventien aandachtspunten voor 'andere' kunststoffen

De federatie go4circle heeft haar conclusies over de stroom 'andere kunststoffen' ('andere' in de zin van geen PMD, daar die reeds in 2018 afgerond werden) voorgesteld aan het opvolgingscomité. Er zijn zeventien aandachtspunten of problemen benadrukt  zowel in industriële verpakkingen als in bouwkunststoffen.

 1. Gekleurde of bedrukte LDPE-verpakkingsfolies.
 2. Toename van  geëxpandeerde folies (EPE) – cross-linking en dus onmogelijk om te recycleren.
 3. Noppenfolie - dit type folie is niet compatibel met de traditionele recyclage van LDPE-folies. De folie zou eerst verdicht moeten worden, wat erg moeilijk is.
 4. Rekfolies, niet te verwarren met krimpfolies, die vaak uit meerdere materialen bestaan (onder meer latex).
 5. Vermindering van de dikte, soms < 30 micron, wat problematisch begint te worden voor recyclage (kwaliteitsverlies, stofophoping).
 6. Moeilijk te legen vaten, waardoor er voortdurend productresiduen overblijven.
 7. PC-vaten die geen recyclagemarkt hebben, of vaten die uitgerust zijn met een stop, waardoor de fracties niet kunnen worden gescheiden (rubber, HDPE, aluminium).
 8. IBC-container met drie fracties die niet eenvoudig te scheiden zijn, maar die technisch gezien volkomen recycleerbaar zijn.
 9. Spanbandje gemaakt uit twee verschillende componenten (PET/PP).
 10. Spanbandje met gelijmde PET (materiaalwinst, maar moeilijk te recycleren).
 11. Roestvrij staal aanwezig in PVC-profielen
 12. Aanwezigheid van glasvezel (slijtage shredder)
 13. Multimateriaalprofielen (hout-PVC, hout-PP of hout-PE) die op zich perfect recycleerbaar zijn in dezelfde toepassing, maar in deze combinatie niet mogelijk is.
 14. PVC-luiken met isolatiemateriaal.
 15. PVC-buizen voor afvalwater, die nu ook van PP zijn gemaakt (probleem om ze te onderscheiden).
 16. PE-buizen ook onder de vorm van cross-linking, en dus niet recycleerbaar.
 17. Onmogelijk om onderscheid te maken tussen PC en PMMA, die met name in veranda's of koepels worden gebruikt.
Het verslag Papier/Karton besproken met Indufed

De federatie Indufed wilde ook commentaar geven op het rapport 'Papier/Karton'.  Er is overleg gepleegd met het opvolgingscomité:

 1. De opmerkingen over de methodologie zijn gehoord, maar er zal echter niets worden veranderd. We hebben gereageerd op een duidelijk gespecifieerd lastenboek. We stellen vast dat sommige federaties (Agoria deed hetzelfde voor de AEEA-stroom) betwisten dat de problemen op het niveau van de sorteer-/recyclage-installaties worden gemeten genomen en dat er geen LCA-analyse wordt uitgevoerd. Ons antwoord is dat we uitgaan van het principe dat de kracht van een keten die van de zwakste schakel is en onze analyse is gericht op de Belgische centra. Als er een probleem is in de fase van het sorteren of recycleren, dan verzwakt de hele keten.
 2. Bovendien willen de fabrikanten, net als de chemische industrie (essenscia), rekening houden met de in het laboratorium bewezen recyclagetechnieken, en op basis daarvan beweren dat er geen probleem is, terwijl deze recyclagetechnieken niet op industrieel niveau zijn bewezen. Volgens ons komt het er opnieuw op neer dat er opnieuw een federatie zal beweren dat er geen ontwerpprobleem is.

Wij verwachten van Indufed een aantal specifieke opmerkingen op het verslag. Als er fouten worden genoemd, zullen we die natuurlijk corrigeren. De dialoog met hen is constructief.  

De FOD Leefmilieu en het kabinet van minister Marghem moeten ook de laatste correcties aanbrengen aan de metaalrapporten. Deze documenten zijn beschikbaar op het extranet en dus alleen toegankelijk voor onze leden.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.