Studie voor Europees Parlement neemt beleidsvoorstellen van Denuo over

In oktober 2020 werd een studie gepubliceerd die werd uitgevoerd in opdracht van het Europese Parlement. Deze studie brengt de gevolgen van vervuiling door kunststoffen en microplastics voor het milieu in kaart en formuleert een aantal aanbevelingen voor het Europese en het nationale beleid van de lidstaten. Opvallend is dat in de studie beleidsvoorstellen worden opgenomen die overeenkomen met een aantal belangrijke aanbevelingen van de federatie:

  • Inkomsten uit boetes en/of heffingen voor activiteiten die verband houden met het verminderen van kunststofafval dienen aangewend te worden voor de financiering van de recyclage-industrie of voor milieudoeleinden. 
  • De economische voorkeur voor het gebruik van nieuwe kunststoffen vanwege de industrie kan bestreden worden door het toepassen van belastingen op deze materialen.
  • Financiering van en investeringen in moderne infrastructuren voor de inzameling, scheiding en verwerking van afval zijn noodzakelijk om downstream processen (zoals storten) te ontmoedigen. 

Verder wordt in deze studie ook verwezen naar chemische recyclage als een aantrekkelijk technologisch pad in een circulaire kunststofeconomie. Er is echter nog veel extra onderzoek nodig opdat deze technologie als daadwerkelijke verwerkingsoptie kan worden beschouwd, oordeelt de studie. Bovendien dient de technologie steeds te worden beoordeeld in een breder kader van mogelijke oplossingen en hand in hand te gaan met ecodesign, kwaliteitsvollere uitsortering en beperking van het gebruik van kunststoffen.  

De link naar de studie vindt u hier.

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.