Wereldwijde recyclage van staal bespaart meer CO2 dan de volledige uitstoot van de Europese transportsector

Brussel, 9 juni 2020 – In de periode 2015-2019 vermeden staalproducerende bedrijven wereldwijd zo’n 950 miljoen ton CO2 door gerecycleerd staal te gebruiken in plaats van ijzererts. Een besparing die de totale uitstoot van de volledige Europese transportsector overtreft. “Wat nog maar eens het belang van recyclage in de aanpak van de klimaatproblematiek onderstreept,” aldus Stany Vaes, algemeen directeur van go4circle.

De cijfers komen uit een recent rapport van het Bureau of International Recycling (BIR) over de internationale recyclage van staal. De makers van het rapport becijferden dat bedrijven jaarlijks 630 miljoen ton staalschroot gebruiken om nieuw staal te produceren. En daarmee vermijden ze dus meer CO2 dan wat de volledige Europese transportsector jaarlijks uitstoot. 

“En dat is nog zonder de besparing in energieverbruik gerekend,” weet Stany Vaes, algemeen directeur van go4circle en lid van het BIR. “Het vraagt tot 75% minder energie om staal te produceren op basis van schroot dan met ijzererts.”

De Belgische federatie van de afval- en recyclagesector wil met deze cijfers aandacht vragen voor het (her)gebruik van gerecycleerd staal in ons land. “België staat in de internationale top-20 van staalproducerende landen, en ook de staalrecyclage in ons land is van wereldniveau,” aldus Stany Vaes. “Als we beide sectoren verder willen laten groeien, hebben we baat bij een sterk beleid dat recyclage lokaal verankert.”

De sector denkt daarbij onder meer aan een verbod op cash-betalingen in de Europese schrootsector. België heeft cash-betalingen in de sector al aan banden gelegd, maar in de ons omringende landen gelden die beperkingen niet. Daardoor trekken heel wat handelaars de grens over naar bijvoorbeeld Nederland waar ze hun schroot wel nog tegen cash kunnen ruilen.

Ook wil de sector vooruitstrevende emissienormen in heel Europa. Vandaag gelden in Wallonië de strengste emissienormen ter wereld voor schrootverwerkers. Als deze normen van kracht blijven, dreigt de schrootverwerking naar bijvoorbeeld Frankrijk te verhuizen. 

De recyclagesector doet alvast heel wat investeringen om nog meer staal te recupereren uit de verschillende afvalstromen, maar een krachtig beleid kan de concurrentiekracht van Belgisch gerecycleerd staal verbeteren. En daar zullen zowel de Belgische staalsector als het klimaat wel bij varen.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.