72 projecten (14 miljoen euro) voor innovatief afvalbeheer

In december 2021 kondigden wij de publicatie aan van een projectoproep in het kader van het herstelplan dat specifiek gericht is op afvalpreventie en -beheer.

Deze oproep is in hoofdzaak gericht op kwantitatieve en kwalitatieve afvalpreventie, nieuwe bedrijfsmodellen, bevordering van hoogwaardige recyclage van professioneel en huishoudelijk afval door middel van innovatieve inzamelings- en sorteermethoden, alsmede de uitvoering van proefprojecten voor voorbehandeling of materiaalterugwinning van bepaalde afvalstoffen.

De Waalse regering heeft deze week op voorstel van Waals minister van Leefmilieu, Céline Tellier, de lijst van geselecteerde projecten gevalideerd. Concreet gaat het om 72 projecten verspreid over Wallonië, voor een totaalbedrag van 14 miljoen euro.

Lijst van geselecteerde projecten:

1. Twee projecten ontwikkeld met Denuo

 • Het eerste project, getiteld "Circulatie van bouw- en sloopafval" of (CD)², is ontwikkeld in samenwerking met het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw (BBRI), de Belgische producenten van bouwmaterialen (BPM-PMC) en de bedrijven Dufour- Cogetrina, Galère, Knauf, Wienerberger en Saint-Gobain (432.593 euro).

  Doel is het recyclagepercentage van bouw- en sloopafval verhogen door de sortering ter plaatse te verbeteren en verschillende specifieke inzamelingskanalen te ontwikkelen. Er wordt een samenwerking van de hele waardeketen georganiseerd, de aannemer, de inzamelaar en de recycleur, en maakt repliceerbaarheid mogelijk.
   
 • Het tweede project, opgesteld in samenwerking met de federatie van glasproducenten en -verwerkers (Indufed) en SA Minérale, beoogt de "Implementatie van een selectief inzamelingssysteem voor vlakglas en glaswol aan het einde van hun levenscyclus uit de sloop- of renovatiesector" (243.720 euro).

  Het doel is de activiteit te ontwikkelen via de verschillende logistieke stadia van de waardeketen, van de selectieve inzameling tot de aanpassing van de containers, de verbetering van het vervoer en de optimalisering van de recyclage naar gelang van de kwaliteit van de selectieve inzameling.

2. Projecten van leden

 • Comet Traitements (gerecycleerde cellen voor Li-on batterijen): beoogt de productie van cellen uit gerecycleerd plastic voor de opslag van nog bruikbare batterijcellen. 
 • Monseu recyling (Pack'it Circular): bestaat uit de vervaardiging van milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen uit industrieel kartonafval voor e-commerce. Het doel is een oplossing te bieden ter vervanging van piepschuim, plastic luchtzakken, bubbelplastic of verfrommeld kraftpapier.
 • Cogetrina Logistics (Valocell): beoogt het opzetten van een volledig systeem voor inzameling, sortering en materiaalterugwinning van cellenbeton metselblokken. Het project heeft een dubbel belang: cellenbeton recycleren en voorkomen dat het terechtkomt in andere sectoren (met name de productie van gerecycleerde aggregaten) waar het een verstorend effect heeft.
 • Dufour (Prepale): bestaat uit de ontwikkeling van een algemeen proces voor de recyclage van windturbineschoepen, met meer bepaald de implementatie van een mobiele eenheid voor het prepareren en snijden van bladen. 
 • Vanheede (Plastic Switch & Green Transport in Wallonië): biedt een nieuwe dienst waarmee kleine inrichtingen hun afval beter kunnen sorteren tegen betaalbare financiële en logistieke kosten. 
 • Recma (inzameling en ontmanteling van fotovoltaïsche eenheden): automatisering van het ontmantelingsproces en verhoging van het aantal verwerkte fotovoltaïsche zonnepanelen door de inzet van een netverzameling en een geautomatiseerd beheer van de in- en uitvoerstromen.  

Ook andere projecten verdienen aandacht, zoals dat van :

 • Varina, om dichter te komen bij het sluiten van de kringloop voor bushalteborden: oude bushalteborden worden gerecycleerd tot nieuwe borden.
 • AMB Ecosteryl, dat ziekenhuisafval wil ontsmetten en declassificeren met behulp van schone, elektrische technologie.  
FacebookTwitterLinkedinShare

Reacties

default author image
E-mailadres

No email adress

door Bahri Taoufik (niet gecontroleerd) op zondag 18/02/2024 - 02:24

Des projets puissants et d'envergure globale et innovateurs qui visent les recyclage et qui intéressent non seulement la Tunisie mais certainement il va s'étendre par effet de vasque communiquent vers les régions environnantes l'Algérie et la Libye mais aussi l'Europe. 

En tant que militaire français en retraite et originaire de la Tunisie j'aurais aimé y participer.

Bon vent.

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.