ABP-Proces: noch het Gewest noch het Agentschap Brussel Net gaat in beroep

De partijen hadden tot 8 juli de tijd om tegen het besluit van de rechtbank in beroep te gaan. Binnen deze termijn werd geen beroep ingesteld.

Herinnering aan de feiten

De federatie go4circle en vijf van haar leden - MCA, Renewi (in feite Shanks en Van Gansewinkel), SUEZ en Vanheede - hadden een klacht ingediend wegens staatssteun tegen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Agentschap Brussel Net.

De Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel heeft in zijn arrest van 4 mei 2018 bevestigd dat de kredieten die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toekent aan het Agentschap Brussel Net, staatssteun vormen voor zover deze worden gebruikt in de concurrerende markt van niet-huishoudelijk afval.

Dienovereenkomstig bevestigt het arrest (1) dat het niet melden van deze steun aan de Europese Commissie haar onwettig maakt op grond van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) en (2) het Gewest opdraagt  20% van haar jaarlijkse toewijzing aan het Agentschap te schorsen.

Op te volgen

Het vonnis werd op 8 juni door onze advocaten aan de andere partijen betekend en liet hen één maand de tijd om in hoger beroep te gaan, wat zij niet hebben gedaan.

Wij zullen waakzaam blijven voor beide punten van het vonnis, namelijk dat de kennisgeving aan de Commissie goed zal worden uitgevoerd en dat de dotatie dit jaar en de komende jaren met 20% zal worden verminderd als het Agentschap niets wijzigt aan haar werkwijze (geen afzonderlijke boekhouding noch weging).

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.