Al zou meer ambitie Vlaanderen nog meer doen schitteren

Belgische afval- en recyclagesector positief over circulaire ambities Jan Jambon I

Brussel, 1 oktober 2019 – De federatie van de Belgische afval- en recyclagesector, go4circle, is tevreden dat het nieuwe Vlaamse regeerakkoord een luik circulaire economie bevat. “Daarin zien we heel wat positieve elementen, met hier en daar een kanttekening.”

De nieuwe Vlaamse Regering wil de komende vijf jaar de nodige prioriteit geven aan de verdere uitbouw van een circulaire samenleving. Dat heeft ook Stany Vaes, algemeen directeur van go4circle in de tekst teruggevonden: “De tekst bevat heel wat positieve signalen om de circulaire economie op het Vlaamse voorplan te brengen. Ik denk dan in de eerste plaats aan de wil van de overheid zelf om het goede voorbeeld te geven in circulaire aanbestedingen. Die wil kan ook andere bedrijven en organisaties inspireren om hetzelfde te doen en zo een belangrijk aanzuigeffect voor de circulaire economie betekenen.”

Ook de versterkte inzet op circulair productontwerp, de wil om te streven naar een uniform Belgisch afvalbeleid met meer afstemming tussen de gewesten en de erkenning van het belang van recyclage stemt de Belgische afval- en recyclagesector positief. Zo zal Vlaanderen de uitrol van verdere recyclagemogelijkheden in België onderzoeken. “Door meer lokaal te gaan recycleren, kunnen we grondstoffen maximaal gaan herwinnen. Daarmee besparen we niet alleen op CO2-uitstoot, we versterken ook de concurrentiepositie van Vlaanderen in de globale economie, want we worden minder afhankelijk van de import van ruwe grondstoffen voor de productie van nieuwe producten”, aldus Stany Vaes.

Al had Vlaanderen op dit vlak gerust nog meer ambitie mogen tonen. Vaes: “Waarom niet van Vlaanderen dé recyclagehub van Europa maken? We zijn al jaren een van de beste leerlingen in de Europese klas als het op recycleren aankomt, dus waarom die expertise niet verzilveren door afval uit Europa hier optimaal te verwerken?”

De aangekondigde afbouw van de verbrandingscapaciteit zou echter roet in het eten kunnen gooien. “Hoe meer we sorteren en recycleren, hoe meer residu we overhouden. Die reststromen kunnen we alsnog optimaal benutten door ze onder de strikte (exploitatie)normen van een afvalverbrandingsinstallatie om te zetten in energie”, verklaart Vaes.

De federatie is alvast tevreden dat de circulaire economie en het afvalbeheer centrale pijlers blijven in de komende Vlaamse legislatuur. Samen met de bevoegde minister willen we bouwen aan een toekomst voor onze gebruikte materialen. 

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.