Maakt nieuw Vlaams regeerakkoord circulaire sprong voorwaarts?

Na 127 dagen onderhandelen (een record) bereikten N-VA, CD&V en Open Vld op maandag 30 september een akkoord voor een nieuwe Vlaamse Regering onder Jan Jambon. Op een finale versie van het Vlaamse regeerakkoord is het nog even wachten, maar wat weten we tot dusver?

Drie krachtlijnen

Momenteel kunnen we enkel afgaan op de twaalf pagina's tellende samenvatting van het regeerakkoord (naar verluidt wordt er nog duchtig geschaafd aan de finale versie van het volledige document). Daarin kwamen drie duidelijke krachtlijnen naar voren:

  • Tewerkstelling
  • Sociale zaken  
  • Inburgering
Maakt circulaire economie alsnog opwachting?

Waar het Waalse regeerakkoord volop de circulaire kaart trok, wordt er in de samenvattende Vlaamse tekst nergens melding gemaakt van 'circulaire economie'. Het is dus wachten op de integrale tekst om te weten of de Vlaamse overheid de komende legislatuur 2019-2024 circulaire maatregelen naar voren zal schuiven.

Wat in de samenvatting wel al op viel, is dat het luik 'Klimaat' vrij beperkt is. De Vlaamse regering wil tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen met minstens 80% terugdringen, en rekent daarvoor vooral op meer energie-efficiëntie en een verdubbeling van de energieproductie uit wind- en zonne-energie tegen 2030.

Nieuwe Vlaamse minister van Justitie en Handhaving

Hoewel de ministerposten nog niet zijn ingevuld, weten we wel al dat N-VA vijf ministerposten krijgt (waarbij Jan Jambon al zeker minister-president wordt), CD&V twee ministerposten en Open Vld ook twee.

In de huidige tekst is ook sprake van een nieuwe ministerpost voor Justitie en Handhaving. Die functie zou voor onze sector potentieel interessant kunnen zijn om onder meer meer aandacht te vragen voor meer en betere controles op correct sorteren aan de bron, de opsporing van illegale handelingen, enz. 

Wordt vervolgd...

Voorlopig valt er uit de Vlaamse regeerverklaring (te) weinig circulaire visie af te leiden. Een volledige analyse volgt wanneer de volledige tekst van het regeerakkoord bekend is. Laten we hopen dat Vlaanderen hier geen achterstand oploopt in het streven naar een circulaire economie.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.