Belgische afval- en recyclagesector publiceert specifieke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op het werk

Brussel, 5 mei 2020 – Nu de lockdown-maatregelen verzachten en steeds meer sectoren opnieuw aan de slag gaan, blijft voorzichtigheid geboden om een tweede golf coronabesmettingen te voorkomen. De Belgische afval- en recyclagesector neemt alvast haar verantwoordelijkheid. “Samen met de vakbonden hebben we een reeks maatregelen op papier gezet die de werknemers in onze sector, en iedereen met wie ze potentieel in contact komen, beschermen tegen het coronavirus.”

Sinds donderdag 12 maart 2020 hebben de federale en gewestelijke overheden in ons land verschillende maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in ons land te beperken. 

Essentiële sector

Voor onze sector was er van bij het begin van deze crisis een speciale rol weggelegd. “De overheden hebben onze sector meteen als essentiële sector erkend, wat wil zeggen dat we de dienstverlening van afvalinzameling en -verwerking moesten blijven verzekeren. Om te voorkomen dat er binnen de huidige sanitaire crisis een nieuwe sanitaire crisis ontstaat”, verklaart Stany Vaes, algemeen directeur van sectorfederatie go4circle.

Sectorprotocol tegen verspreiding van Corona op het werk

“Binnen die context hebben we in onze sector van bij het begin de nodige maatregelen getroffen om de gezondheid van onze medewerkers te garanderen. Nu de maatregelen versoepelen en onze werknemers met steeds meer mensen in contact zullen komen, hebben we in een sectorprotocol een reeks maatregelen vastgelegd die de gezondheid van de meer dan 15.000 werknemers in onze sector en de mensen in hun directe omgeving ook de komende weken en maanden zullen beschermen,” vult Vaes aan.

In nauw overleg met de vakbonden

Het sectorprotocol werd opgesteld door go4circle, in nauw overleg met de vakbonden die in de verschillende paritaire comités van de sector actief zijn: ACV Metea, ACV Voeding en Diensten, ACV Bouw, Industrie en Energie, de algemene centrale van ABVV, ABVV Metaal en Metallos MWB. Het document geldt als aanvulling op de Generieke Gids die de federale overheid eind vorige maand heeft opgesteld en die een aantal minimale bouwstenen bevat om werknemers zo veilig mogelijk (terug) aan het werk te laten gaan na de afbouw van de lockdown-maatregelen.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.