COVID-19: Behandeling van ziekenhuisafval in Wallonië

Door de huidige COVID-19-crisis rijzen er vragen over de behandeling van ziekenhuisafval van het type B2. Dit afval wordt namelijk verwerkt via co-verbranding, samen met andere industriële afvalstromen. Door een tijdelijke stopzetting van veel economische activiteiten bevinden deze andere inkomende afvalstromen zich in vrije val en vormen ze samen met het stijgende ziekenhuisafval een bron van zorgen voor de beheerders van de verbrandingsinstallaties.

Daarom werd op vrijdag 24 april 2020, tijdens de openbare zitting van de speciale commissie die belast is met het toezicht op het optreden van de Waalse regering in het kader van de COVID-19-crisis, de kwestie rond de verwerking van het COVID-19-afval aan de orde gesteld. Aansluitend gaf Minister Tellier een update over de huidige situatie in Wallonië.

Door de COVID-19-crisis zijn de te verbranden hoeveelheden medisch afval met ongeveer 35% toegenomen. Dit leidde tot een verhoging van de tonnages in de verbrandingsinstallatie van Ipalle van 140 ton naar 190 ton per week tussen 6 en 12 april. Deze toename van medisch afval ging gepaard met een daling van de inkomende afvalstroom van de economische activiteit.

De bovengenoemde problematiek rond co-verbranding werd door de Waalse administratie aangepakt. In de wetenschap dat een mix van te verbranden afvalstoffen belangrijk is om de calorische waarde te verkrijgen die nodig is voor de nuttige toepassing ervan, heeft de administratie samengewerkt met de betrokken bedrijven. Deze hebben zich er vrijwillig toe verbonden om hun uitvoer van niet-huishoudelijk en niet-gevaarlijk afval te verminderen, door de duur van de vergunningen te verkorten, in overeenkomst met de Europese wetgeving. De ontwikkeling van de situatie wordt nog steeds door het toezicht op de verbrandingsinstallaties en hun verplichtingen opgevolgd. Toch stelt Minister Tellier zich gunstig op voor de situatie dankzij de heropening van de Waalse recyclageparken die voor bijkomende afvalstromen zullen zorgen.

Wat betreft het risico op een tekort aan specifieke verpakkingen voor de opslag en het vervoer van ziekenhuisafval, werd op 27 maart 2020 een circulaire opgesteld, waarin de instructies voor de aanpak bij het tekort zijn vastgesteld en waarin de indeling van de ziekenhuisafvalstromen verduidelijkt is. Ter herinnering: deze circulaire is opgesteld in overleg met diverse stakeholders, waaronder go4circle.

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.