19 augustus 2020

COVID-19: De impact op de kunststofrecyclagemarkt in cijfers

De Duitse federatie van afvalverwerkingsbedrijven, BDE (Bundesverband der Deutscher Entsorgungswirtschaft) bevroeg haar leden over de impact van de COVID-19-crisis op hun activiteiten. De resultaten zijn allesbehalve rooskleurig. 

De kunststofrecyclagemarkt blijkt over de hele linie ineengestort.  Het gebruik van alle soorten gerecycleerde kunststoffen is gemiddeld met 41% gedaald. 

Oorzaken

De ondervraagde bedrijven zien de huidige lage prijzen van primaire kunststoffen als de belangrijkste oorzaak van deze teloorgang.  Door COVID-19 daalde de prijs van ruwe olie aanzienlijk en deze bracht de toch al lage prijzen van nieuwe plastics naar een historisch dieptepunt. 

Een bijkomende reden voor de neergang van de vraag naar gerecycleerde kunststoffen is een algemene afname van de vraag vanuit de maakindustrie. Deze afname zou variëren van 15 % tot pieken van 90 % in bepaalde sectoren, wat neerkomt op een complete ineenstorting van bepaalde afzetmarkten. 

Afzetmarkten storten in

Met een omzetdaling van ongeveer 53 % blijkt de PVC-afzetmarkt het zwaarst getroffen, gevolgd door de PET-markt met -45 %, de kunststoffoliemarkt met – 41 %, de gemengde kunststofmarkt met -38 % en de PE/PP-markt met -30 %. 

De grootste ineenstorting van de vraag doet zich voor in de automobielsector en de elektronicasector waar de inkrimping  gemiddeld 60 % bedraagt en in sommige gevallen zelfs 80 %. In de tuin- en landbouw is de vraag naar gerecycleerde kunststoffen teruggevallen met 35 % en in de bouwsector met 33 %. Ook vanuit de verpakkingsindustrie verminderde de vraag met 30%.  

Actie nodig

De federatie volgt deze ontwikkelingen met grote bezorgdheid. Door deze crisis zou er recyclagecapaciteit in België en elders in Europa kunnen verdwijnen, terwijl er net meer capaciteit nodig is om werk te maken van de doelstellingen van Europa in de ‘Green Deal’ en het ‘Circular Economy Action plan’.  

Het is dus erg belangrijk dat er  nu wordt geschakeld. Dat productiebedrijven hun circulaire ambities niet opbergen en gerecycleerde materialen blijven inzetten in hun productieprocessen.  Dat de politiek de recyclagemarkten ondersteunt door sturende maatregelen te nemen. We pleiten voor een verplichte recycled content, fiscale stimuli, zoals een taks op nieuwe plastics  en het creëren van bijkomende vraag voor gerecycleerde kunststoffen via overheidsopdrachten. Primordiaal daarbij is dat de prijsconcurrentie tussen nieuwe kunststoffen en gerecycleerde kunststoffen, die nu elke vooruitgang lam legt, wordt geneutraliseerd. 

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.