De OVAM wil overleg met private operatoren

Project MATIS: digitaal registratiesysteem voor afval en materialen

Dit artikel is enkel toegankelijk voor leden

Denuo verenigt

Denuo is de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. In een wereld waar grondstoffen schaarser worden en bedrijven duurzaam willen produceren, zijn onze leden de essentiële schakel tussen gebruikte materialen en hergebruik, recyclage en eindverwerking. We verenigen met andere woorden de volledige materialenketen en diens actoren. Samen gaan we voor Shaping the future of used materials.

Denuo vertegenwoordigt

De kracht van Denuo zit in zijn achterban. Wel 300 bedrijven zijn lid. Samen stellen zij 15.000 personeelsleden te werk, goed voor een totaalomzet van ongeveer 3,5 miljard euro. Denuo lobbyt bij binnen- en buitenlandse overheden om de omstandigheden waarin deze bedrijven moeten werken zo optimaal mogelijk te maken, en te houden. We vertegenwoordigen als sectorfederatie een grote en belangrijke beroepsactiviteit en waken erover dat die in alle eerlijkheid kan worden uitgevoerd. We zorgen ervoor dat al onze leden een eerlijke handelskans krijgen, met gelijke marktvoorwaarden, en weren degenen die het niet zo nauw nemen met de regels uit de markt. Bovendien vertegenwoordigen we de werkgevers in onze sector tijdens het sociaal overleg.

Denuo versterkt

Als federatie zijn we er voor en door onze leden. We staan dan ook op verschillende manieren in contact met onze leden: 

  • In onze Raad van Bestuur bepalen we de strategische lijnen.
  • In werkgroepen en taskforces bepalen we onze standpunten. 
  • We gaan in interactie via onze artikels en het online ledenforum.
  • Door infosessies en opleidingen voeden we de expertise in onze sector.
  • Via nieuwsbrieven, website en sociale media informeren we over alle relevante sectoraangelegenheden.
  • Enzovoort. 

Via deze aanpak komen we tot krachtige beslissingen die de positie van onze leden op de markt versterken.

Interesse in een lidmaatschap? Neem contact op met ons.

FacebookTwitterLinkedin

Reacties

Stany,

Dit is zeer ingrijpend en zeer verontrustende evolutie in de werking van de sector. Vele kleine leden zijn hier niet klaar voor en zullen hier ook niet blij mee zijn. Het is zeer spijtig dan enkel een paar grote spelers meewerken aan dit proefproject en daarover ook weinig communiceren naar de andere leden. Opnieuw krijgen we de indruk voor voldongen feiten te staan.

Wat we minimaal moeten zien te bereiken is dat de gegevens die we overmaken ONDER GEEN ENKEL BEDING voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt en ook door niemand anders worden ingekeken dan strikt noodzakelijk. Dus de data mag enkel dienen voor rapportage naar europe en de ambtenaren van inspectie en ovam krijgen enkel inzicht in de geaggregeerde dat niet in de individuele gegevens. Ze mogen dus NOOIT gebruikt worden voor controle, laat staan sanctionering , van IHM'er of producenten.

Graag feedback en een duidelijk standpunt van de federatie.

Dag Luc,

Dank voor je feedback. Je kaart een zeer terecht punt aan. We blijven voortdurend hameren op de confidentialiteit van de data, de noodzaak aan de nodige regels en technologische maatregelen hiervoor en aan de finaliteit van de datainzameling. Deze gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden voor de rapportage over recyclagedoelstellingen en dit op een geaggregeerde manier.

De OVAM heeft zelf de bedrijven gekozen en gecontacteerd om in het haalbaarheidsproject deel te nemen. We zijn dan ook blij dat de OVAM nu dit overleg wel openstelt voor alle leden. Er hebben zich al enkele gemeld om deel te nemen. 

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.