Verhoging van de lonen met 1,1% vanaf 1 november 2019

Sectorakkoord voor PSC 142.03

De sociale partners voor de recuperatie van papier (PSC 142.03) hebben maandag 7 oktober 2019 een protocolakkoord bereikt. Bedankt aan de vertegenwoordigers van go4circle en COBEREC: Sandy Verdeyen (Suez) en Johan Scholiers (Bel Fibres). 

Hieronder de belangrijkste punten van het protocolakkoord. 

Koopkracht
 • Vanaf 1 november 2019 verhogen de uurlonen en de reële lonen met 1,1% berekend op basis van de totale loonmassa.
 • In december 2019 wordt een eenmalige bonus van 220 euro toegekend in de vorm van een ecocheque (of anders op bedrijfsniveau).
Einde loopbaan en SWT
 • Het intekenen op het stelsel voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) zoals gepland op intersectoraal niveau:
  • SWT lange loopbaan, 59 jaar na 40 jaar loopbaan.
  • SWT 59 jaar mits 33 jaar beroepservaring waarvan 20 jaar nachtarbeid.
  • SWT 59 jaar mits 33 jaar beroepservaring in een zwaar beroep.
  • SWT 59 jaar mits 35 jaar beroepservaring in een zwaar beroep.
 • Betreffende tijdskrediet: verlenging van het stelstel van 1/5de loopbaanvermindering vanaf 55 jaar na 35 jaar loopbaan of een zwaar beroep. De leeftijd wordt op 57 jaar gebracht voor een halftijdse landingsbaan na 35 jaar loopbaan of een zwaar beroep.
Sociaal voordeel
 • De vakbondspremie voor arbeiders wordt opgetrokken tot 145 euro vanaf 2019. 
Opleiding
 • Een collectief recht op één dag opleiding per jaar en per arbeider.

Verlenging van de bestaande akkoorden.

Het nationaal akkoord wordt ondertekend in het Paritair Subcomité op 18 oktober 2019.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.