Vlaanderen Circulair licht Gerichte Call Circulaire Bouweconomie (2020) toe

Tot 23 september 2020 kunnen bedrijven en organisaties een subsidieaanvraag indienen voor hun circulair bouwproject in het kader van de Vlaamse Call Circulair Bouwen. Op vrijdag 3 juli lichtte Vlaanderen Circulair de call toe tijdens een webinar. In dit artikel de belangrijkste punten uit de videoconferentie.

Focus op zeven knelpunten

Vlaanderen Circulair en de OVAM willen met deze projectoproep oplossingen vinden op de zeven systemische knelpunten die door de Proeftuin Circulair Bouwen werden geïdentificeerd:

 1. Opschalen: innovatieve samenwerkingsvormen die de markt van circulaire bouwproducten en diensten verbreden.
 2. Over de investeringsdrempel trekken: nieuwe vormen van langetermijninvestering van circulaire bouwwerken, producten en diensten die voor alle betrokken partijen meerwaarde genereren.
 3. Besturen aansturen: innovatieve aanbestedingsformules en voorbeeldbestekken voor bedrijven en overheden die circulaire bouwprincipes promoten en een langetermijnvisie integreren
 4. Helpen langetermijnkeuzes maken: werkbare afwegingskaders en -tools die bouwheren, projectontwikkelaars en investeerders begeleiden bij de selectie van bouwconcepten.
 5. Stimuleren via juridische weg en beleid: juridische experimenteerruimte en beleidskaders om (risicovolle) circulaire initiatieven met maatschappelijke meerwaarde te stimuleren.
 6. Kennis en informatie verzamelen en delen: breed en transparant delen van waardevolle informatie en betrouwbare data binnen hechte samenwerkingsvormen om de kenniskloof binnen het waardenetwerk te dichten.
 7. Ketens afstemmen: organisatie van een voordelige omgekeerde logistiek voor vermarkten van tweedehandsproducten en hoogwaardig sluiten van materiaalkringlopen.
Selectie in drie stappen

De ingediende dossiers worden in drie stappen geselecteerd:

 1. Eerst wordt de ontvankelijkheid van de dossiers onderzocht.
 2. Daarna bekijkt een selectiecommissie de weerhouden dossiers op drie evaluatiecriteria:
  - Inhoudelijke geschiktheid (50 punten): hierbij wordt gekeken hoezeer het project inzet op de systemische knelpunten en of het op de volledige circulaire bouwketen ingaat via partnerschappen.
  - De voorgestelde aanpak (20 punten): met de nodige aandacht voor samenwerking
  - De verhouding prijs en prestaties (30 punten)
 3. Tot slot selecteert Vlaams Minister van Omgeving de subsidiedossiers.

Deelnemers kunnen op 20, 25 of 27 augustus in gesprek gaan met experts om feedback te krijgen op hun projectidee. Om aan een van deze feedbacksessies deel te nemen, schrijft u zich in via bouwcall@vlaanderen-circulair.be

Meer details

Wilt u het webinar nog eens herbekijken? Hebt u een project in gedachten en wil u zich kandidaat stellen? Of wilt u meer tips om succesvol in te dienen? U vindt alles terug op de webpagina over de Gerichte Call Circulaire Bouweconomie (2020).

Leden van Denuo kunnen steeds bij de federatie (Mireille Verboven) terecht voor begeleiding bij de indiening en uitvoering van hun project. 

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.