Alle hens aan dek

Circulaire economie heeft nood aan vele talenten

Circulaire economie. Iedereen heeft er de mond van vol. We zien dan ook enorm veel mooie projecten ontstaan, stuk voor stuk goede voorbeelden van meer circulair werken en ondernemen. België heeft hierin binnen de Europese Unie een voorsprong opgebouwd door al in de jaren 1980 en 1990 performante systemen op poten te zetten om materialen te kunnen recupereren en recycleren. Die voorsprong blijkt nu een tweesnijdend zwaard. Als voorloper voelden we weinig stimulans om verdere vooruitgang te boeken. Resultaat? De laatste tien jaar is onze voorsprong op vlak van afvalinzameling en recyclage steeds kleiner geworden. En dat terwijl onze ambities groter zijn dan ooit tevoren. Zo streeft Vlaanderen ernaar om zijn materialenvoetafdruk met 30% te doen dalen tegen 2030. Die daling is evenwel nog steeds niet ingezet. Integendeel.

Poorten open voor talent

De lineaire economie is een tanker. We hebben dan ook iedereen aan dek nodig om deze van richting te laten veranderen en koers te zetten naar een circulaire economie. De Belgische afval- en recyclagebedrijven zetten de poorten dan ook wagenwijd open voor alle talent dat op zoek is naar een job en een steentje wil bijdragen tot een beter klimaat en een robuustere economie. 

Diploma's of ervaring in de sector of een gelijkaardige functie zijn daarin van ondergeschikt belang. Onze sector kijkt vooral naar de attitude en het inherente talent: zit de ingesteldheid goed dan kan je onmiddellijk aan de slag en zal je snel de kans krijgen om meer complexe taken te leren of meer verantwoordelijkheid te nemen. Dit binnen een werkomgeving met een grote diversiteit aan collega’s en taken, en in een job die bijdraagt aan een beter leefmilieu en bij uitbreiding een betere samenleving. Een job die bovendien toekomstbestendig is, want het sluiten van materiaalkringlopen zal enkel maar aan belang winnen. Door te recycleren besparen we op CO2-uitstoot en maken we onze economie minder afhankelijk van de invoer van materialen en grondstoffen uit het buitenland.

Iedere schakel heeft zijn rol te spelen

De verschillende overheden in on land voeren een actief beleid om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. We steunen dan ook Vlaams minister Brouns in zijn ambitie om de werkgelegenheidsgraad van 75% naar 80% op te trekken, onder meer door een doorgedreven activeringsbeleid. Onze bedrijven zetten graag hun schouders onder deze uitdaging via loopbaanbegeleiding, levenslang leren en werkbaarheidsfocus. Voorts, onder meer binnen het project Women in Recycling, werken de Belgische afval- en recyclagebedrijven aan het diverser en inclusiever maken van onze sector. 

Het onderzoek van KULeuven Research Manager Kris Bachus leert ons bovendien dat de resultaten niet uitblijven. De afval- en recyclagesector blijft een netto tewerkstellingsmotor: de werkgelegenheid in de afval- en recyclagesector in Vlaanderen is met 16% gestegen tussen 2008 en 2020. Het aantal jobs is maar liefst drie keer sneller gegroeid dan het gemiddelde voor de Vlaamse economie (5,8%). Lokale jobs, die in België welvaart en expertise scheppen.  

Sociale partners hebben hierin een gedeelde verantwoordelijkheid. Denuo is uitermate verheugd dat vele bedrijven dan ook in een sterk partnerschap met de vakbonden en arbeidsbemiddelingsdiensten samenwerken om nieuwe talenten aan te trekken en bestaande verder te laten groeien. 

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.