Dossier

Women In Recycling

Jobs in de Belgische afval- en recyclagewereld zijn niet alleen voor mannen! Toch zijn vrouwen in de sector momenteel ondervertegenwoordigd: minder dan 5% van alle arbeiders is vrouw; voor bedienden is dit minder dan 40%. 

Om het evenwicht te herstellen, lanceerde Denuo Women in Recyling. Met dit project willen we de vrouwen in onze sector een gezicht geven en ze samenbrengen om een hecht netwerk te vormen.

In onderstaande video's ontdekt u wat de Women in Recycling zelf denken over dit initiatief.

Hieronder ontdekt u verschillende artikels die we over Women in Recycling hebben gepubliceerd.

FacebookTwitterLinkedinShare