COVID-19: Europese Commissie en Vlaamse opiniemakers over economische impact

Gisteren maakte de Europese Commissie haar economische vooruitzichten bekend voor de EU-lidstaten. Voor België rekent de EC op een economische krimp van 7,2% in 2020 en een stijging van de werkloosheid van 5,4% (2019) naar 7,0%. In 2021 volgt een (gedeeltelijk) herstel. Meer info vind u hier.

Deze voorspellingen liggen volledig in de lijn van eerdere voorspellingen door de Nationale Bank van België en het IMF. Peter De Keyzer van Growth Inc. ziet de situatie véél negatiever in en verwacht gedurende jaren nog grote schokken. Zo verwacht hij voor dit jaar een begrotingstekort in België van 80 à 90 miljard euro (of 20% van het BBP). Op korte termijn zou er ook een eurocrisis komen door een onhoudbare economische situatie in Italië. Een opgang van protectionisme zal de exportgerichte economie in Vlaanderen hard treffen.

De Keyzer stelt onder andere voor om te investeren in lokale, verankerde sectoren en anderzijds de arbeidskosten te verlagen en de BTW te verhogen om de eigen economie te versterken. Daarnaast pleit hij ervoor investeringen te doen die sowieso nuttig zijn, los van de macro-economische situatie, zoals isoleren, lokale warmtenetwerken, elektrische mobiliteit, enz.

Matrix economie-volksgezondheid

De Keyzer was één van de sprekers in een hoorzitting die de commissie Economie van het Vlaams Parlement vandaag hield met als thema het relancebeleid. Professor Koen Schoors (Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent) kondigde aan dat hij samen met collega-professoren in de virologie aan een matrix economie-volksgezondheid werkt. Deze matrix omvat een overzicht van lockdown-maatregelen en hun impact op de economie. Daarbij wordt gekeken naar hele waardenketens, zodat alle gevolgen van maatregelen meegenomen worden. Bij eventueel volgende lockdown-periodes, beschikt het beleid dan over een tool om de lockdown zo te organiseren dat virussen maximaal afgeremd worden met minimale economische impact. Daarnaast stelde professor Schoors voor de gewestelijke maatregelen ter versterking van de bedrijfssolvabiliteit aan te vullen met federale steun via de Federale Participatiemaatschappij en het mobiliseren van het spaargeld van de Belgen. Schoors toonde hij zich ook grote voorstander van de EU Green Deal. Een gericht economisch beleid met minder uitstoot en verspilling levert op termijn een concurrentievoordeel op.

Andere sprekers, zoals Jo Caudron van Scopernia, en Jeroen Lemaire van In The Pocket, onderstreepten het disruptieve karakter van de Covid-19-crisis. De digitalisering van de economie maakt nu op enkele maanden een evolutie door die normaal 10 jaar zou gekost hebben. Deze versnelling zal ook post-Covid-19-crisis grote gevolgen hebben.

FacebookTwitterLinkedin