Go4circle neemt standpunt in

COVID-19: Vlaams Minister Demir heropent recyclageparken vanaf 7 april 2020

Open onder strikte voorwaarden

Op dinsdag 31 maart 2020 liet Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weten dat de Vlaamse recyclageparken vanaf dinsdag 7 april opnieuw de poorten zullen openen. 

De afgelopen dagen was er grote druk ontstaan om de recyclageparken opnieuw te openen. Na groen licht van de federale crisiscel heeft het gewest de betrokken partijen, waaronder go4circle, om hun standpunt gevraagd. De recyclageparken opnieuw openen is immers één ding, maar ook de achterliggende logistiek en verwerking van het ingezamelde afval moet gegarandeerd zijn. 

Vlaamse omzendbrief

Op basis van de rondvraag bij de verschillende stakeholders heeft, het kabinet van minister Demir de bepalingen voor de heropening van de Vlaamse recyclageparken vastgelegd in een omzendbrief.

Enkele belangrijke passages uit deze omzendbrief:

  • In principe worden alle fracties aanvaard op de recyclageparken, met uitzondering van asbestcement omdat de mondmaskers voorbehouden worden voor de medische sector.
  • Een belangrijke randvoorwaarde is wel dat de afvoer van de ingezamelde fracties verzekerd moet zijn. Voor een eventuele heropening van de parken moeten alle logistieke partners, afvalophalers, sorteer- en verwerkingsinstallaties klaar zijn en in staat zijn om de afvalstromen op te vangen. Als de afvoer van alle stromen niet gegarandeerd kan worden, zijn volgende stromen prioritair: klein gevaarlijk afval en AEEA, hout, papier/karton, grofvuil en groenafval.
  • Enkel indien de afvoer kan worden gegarandeerd, de nodige veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen en voldoende personeel beschikbaar is, kan het recyclagepark heropenen.
  • Het is essentieel om op lokaal niveau voorafgaandelijk afspraken te maken met de afvalinzamelaars en –verwerkers of de afvoer van het afval verzekerd is. Er moet ook lokaal worden afgesproken of het groenafval afgevoerd kan worden naar de groencompostering of de gft-verwerking.
  • Indien de afvoer van sommige fracties niet verzekerd is, kan het zijn dat deze fracties ook geweigerd moeten worden op het recyclagepark. 
  • Er moeten afspraken gemaakt worden met de privaatrechtelijke inzamelaars om de containers buiten de openingsuren van de parken te ledigen. Daarbij moeten ook de nodige maatregelen getroffen worden om de veiligheid en gezondheid van het personeel van de privaatrechtelijke inzamelaars te garanderen.
Standpunt go4circle

De Raad van Bestuur heeft op donderdag 2 april 2020 tijdens haar dagelijkse crisisvergadering een standpunt ingenomen over het verzoek om alle recyclageparken in Vlaanderen te heropenen.

Je kan ons standpunt nalezen in de Position Paper hieronder:

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.