Wanneer lithium-ionbatterijen gelijkstaan aan brand

Er gaat geen dag voorbij of het brandt in de afval- en recyclagesector. Oorzaak nummer 1: verkeerd gesorteerde lithium-ionbatterijen. Een afvalcontainer, een afvalwagen, een shredder of zelfs volledige sites gaan in vlammen op. Een probleem dat niet één specifieke afvalstroom treft, maar alle stromen en dat nog steeds in omvang toeneemt. Hoog tijd dus om met alle stakeholders in de keten aan tafel te gaan zitten en oplossingen te zoeken. Denuo fileerde de problematiek alvast grondig door zoveel mogelijk facetten te belichten tijdens het batterijcongres op 6 november 2023.

Wat maakt lithium-ion batterijen zo gevaarlijk? Als we ze correct gebruiken en correct verwerken is er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Maar als het misgaat, dan kan het grondig misgaan, legde Dries De Sloovere van Imo-imomec uit. We zijn als maatschappij bij lithium-ionbatterijen uitgekomen in een zoektocht naar een grotere energiedensiteit. Een kortsluiting kan dan ook een hele kettingreactie op gang brengen, wat die lithium-ionbatterijen moeilijk te blussen maakt. Lees meer.

De precieze oorzaak van een brand is niet makkelijk te achterhalen. De hulpdiensten zelf houden er geen statistieken over bij. In steden waar dat wel gebeurt, blijken elektrische fietsen en e-steps vaak de boosdoener, stelt Wim Verbakel van Hulpverleningszone Noord-Limburg vast. De verdere elektrificatie van de maatschappij zal het vuur dus nog aanwakkeren. Bram Peetermans stelde daarom een oplossing voor die in het afval kan speuren naar batterijen, Rematics. Lees meer.

Lithium-ionbatterijen moeten inherent veiliger worden. Of op zijn minst makkelijker te verwijderen. Ecodesign dus, of moeten we kijken naar eco-modulatie als hefboom om dat mogelijk te maken? Een piste die in Frankrijk onderzocht wordt, vertelde Tess Pozzi van Federec. En misschien meer verantwoordelijkheden leggen bij fabrikanten?  80% van de verkochte lithium-ion batterijen zijn geïntegreerd in een product. Daar gaf Recupel-CEO Eric Dewaet toelichting over. Lees meer.

Ook de burger kan meewerken aan een oplossing. Zonder sorteerfouten aan het begin van de keten, zou er verderop in de recyclageketen geen brand ontstaan. Voor Bebat-directeur Public Affaires & Participants, Martine Vanheers blijft sensibilisering het belangrijkste instrument om de volgende Europese doelstellingen van respectievelijk 63% (2027) en 73% (2030) selectieve inzameling van batterijen te halen. Grégory Souvereyns toonde de nieuwe campagne van Copidec die burgers waarschuwt hoe sorteerfouten operatoren in gevaar brengen. Lees meer.

Hoe staan de stakeholders van de Belgische afval- en recyclagesector tegenover lithium-ionbatterijen? Kennen ze de problematiek? Hebben ze zelf al maatregelen getroffen? En welke oplossingen zien zij als prioritair? In het kader van het batterijencongres legde Denuo deze vragen voor aan een aantal stakeholders in binnen- en buitenland. Lees meer.

De afval- en recyclagesector heeft dus alle redenen om aan de alarmbel te trekken. Er moet iets gebeuren vooraleer dergelijke branden meer dan enkel materiële schade veroorzaken. Aangezien de vraag naar batterijen tegen 2030 naar schatting met meer dan 20% zal toenemen, is het nu het moment om werk te maken van een duurzame, circulaire aanpak voor lithium-ion batterijen. Denuo legde daarom als conclusie zeven maatregelen voor. Lees meer.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.