Lithium-ion-batterijen zetten afval- en recyclagesector in brand

Lithium-ionbranden: wat zijn de standpunten van onze stakeholders?

Muziekwenskaarten in de papiercontainer, een elektrische tandenborstel in het restafval, elektrische fietsen in de schrootcontainer – ze horen er niet thuis. Sterker nog, ze vormen er een gevaar voor de werknemers en installaties van de afval- en recyclagesector. Wat weinig mensen waarschijnlijk weten: als de batterijen in deze producten beschadigd worden, bijvoorbeeld geplet, kunnen ze ontploffen en een moeilijk te blussen brand veroorzaken.  

Maar hoe ernstig is het probleem? We vroegen het aan enkele van onze stakeholders in binnen- en buitenland.

Wat is de omvang van het probleem?

De ernst van de situatie wordt ook bevestigd door een Europese studie uit 2018 die zegt dat het aantal branden door lithium-ionbatterijen in de recyclagesector in tien jaar tijd is verdrievoudigd. En het risico dreigt alleen maar toe te nemen. Het gebruik van batterijen en ook hun energiedichtheid blijft stijgen – en daarmee ook het risico op branden. Zonder aanvullende preventiemaatregelen is het slechts een kwestie van tijd voordat dergelijke branden meer dan enkel materiële schade veroorzaken.  

Hoe kan de wetgever hierin bijdragen? Ook deze vraag hebben we aan enkele stakeholders voorgelegd.

Welke rol is er voor de wetgever?

Naast de wetgever is de preventie van lithium-ionbranden een zaak van iedereen: van de fabrikant van de batterijen tot de consument die ze correct dient te sorteren. Zo denken we aan volgende 7 mogelijke maatregelen om het probleem in te dijken:

  1. Ecodesign van batterijen.
  2. Een fonds om onderzoek en ontwikkeling van oplossingen te financieren.
  3. Een calamiteitenfonds om getroffen bedrijven te ondersteunen.
  4. Sensibiliseren en informeren van consumenten.
  5. Een statiegeldsysteem voor batterijen.
  6. Bijkomende inzamelkanalen om lithium-ionbatterijen apart te houden van andere stromen.
  7. Kennis door statistieken opbouwen.

Meer details over deze 7 pistes leest u in dit artikel: De afval- en recyclagesector staat in brand - Lithium-ion-batterijen oorzaak nummer 1

Welke oplossingen zien stakeholders als prioritair? We vroegen het hen.

Wat zijn de prioritaire oplossingen?

De afgelopen jaren zijn al heel wat maatregelen getroffen om het risico van lithium-ionbranden in de afval- en recyclagesector te beperken, gaande van sensibiliseringscampagnes tot investeringen in hitech detectietechnieken. In onderstaande video krijgt u een kort overzicht van welke acties er in binnen- en buitenland zoal genomen zijn.

Welke acties heeft u ondernomen?

Een gerichte aanpak van lithium-ionbatterijen is één van de uitdagingen voor de afval- en recyclagector, en bij uitbreiding de circulaire economie. Aangezien de vraag naar batterijen tegen 2030 naar schatting met meer dan 20% zal toenemen, is het nu het moment om werk te maken van een duurzame, circulaire aanpak voor lithium-ion-batterijen. Deze uitdaging willen we samen met onze stakeholders aangaan, zodat België hierin een voortrekkersrol kan spelen en de ambitie om Europees kampioen circulaire economie tegen 2030 effectief kan realiseren.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.