Go4circle -nota verzonden naar de bevoedge overheden op 5 april 2020

COVID-19: Voorbereiding crisisscenario medisch afval

Nadat de drie Belgische gewesten via omzendbrieven en nota's de werkwijze voor de inzameling van medisch afval hebben aangepast, werkt go4circle proactief: de nieuwe regels om het COVID-19-afval te scheiden tussen RMA en NRMA moeten ervoor zorgen dat de ziekenhuizen iets minder UN-gekeurde verpakkingen zullen gebruiken.

Maar de vraag blijft hoog: er worden nog steeds veel COVID-19-patiënten in de ziekenhuizen ontvangen en uit veiligheid mag het medisch personeel het afval in de verpakkingen niet drukken om het volume te reduceren. Go4circle heeft nu alle mogelijke alternatieven opgelijst in een nota, verzonden op 5 april naar de drie gewestelijke administraties bevoegd voor Milieu en ADR.

Naast de reeds voorziene alternatieven blijven inderdaad nog twee mogelijkheden om een mogelijk tekort aan UN-gekeurde verpakkingen op te vangen:

  • Het gebruik van niet-UN-gekeurde vaten (met +/- dezelfde karakteristieken dan de vergelijkbare UN-versies). 
  • Het verpakken van RMA in zakken voor verder afvoer in gesloten containers.

Beide opties vragen aanpassingen van de milieu- en ADR-wetgeving.

Dit artikel is enkel toegankelijk voor leden

Denuo verenigt

Denuo is de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. In een wereld waar grondstoffen schaarser worden en bedrijven duurzaam willen produceren, zijn onze leden de essentiële schakel tussen gebruikte materialen en hergebruik, recyclage en eindverwerking. We verenigen met andere woorden de volledige materialenketen en diens actoren. Samen gaan we voor Shaping the future of used materials.

Denuo vertegenwoordigt

De kracht van Denuo zit in zijn achterban. Wel 300 bedrijven zijn lid. Samen stellen zij 15.000 personeelsleden te werk, goed voor een totaalomzet van ongeveer 3,5 miljard euro. Denuo lobbyt bij binnen- en buitenlandse overheden om de omstandigheden waarin deze bedrijven moeten werken zo optimaal mogelijk te maken, en te houden. We vertegenwoordigen als sectorfederatie een grote en belangrijke beroepsactiviteit en waken erover dat die in alle eerlijkheid kan worden uitgevoerd. We zorgen ervoor dat al onze leden een eerlijke handelskans krijgen, met gelijke marktvoorwaarden, en weren degenen die het niet zo nauw nemen met de regels uit de markt. Bovendien vertegenwoordigen we de werkgevers in onze sector tijdens het sociaal overleg.

Denuo versterkt

Als federatie zijn we er voor en door onze leden. We staan dan ook op verschillende manieren in contact met onze leden: 

  • In onze Raad van Bestuur bepalen we de strategische lijnen.
  • In werkgroepen en taskforces bepalen we onze standpunten. 
  • We gaan in interactie via onze artikels en het online ledenforum.
  • Door infosessies en opleidingen voeden we de expertise in onze sector.
  • Via nieuwsbrieven, website en sociale media informeren we over alle relevante sectoraangelegenheden.
  • Enzovoort. 

Via deze aanpak komen we tot krachtige beslissingen die de positie van onze leden op de markt versterken.

Interesse in een lidmaatschap? Neem contact op met ons.

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.