PSC 142.03: Het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier

Onder het PSC 142.03 (Paritair subcomité voor de terugwinning van papier) vallen werknemers waarvan de werkgever actief is in de terugwinning, sortering, voorbereiding en verwerking van papier voor de papierindustrie. U vindt er onder meer de salarisschalen die binnen het PSC van toepassing zijn.

Het Fonds voor de terugwinning van papier verleent steun aan werkgevers, met name voor de permanente opleiding en scholing van risicogroepen en kent aanvullende tijdelijke werkloosheidsuitkeringen toe aan werknemers. Op deze pagina vindt u de benodigde documenten: 

FacebookTwitterLinkedin