Situatie 27 mei 2020

COVID-19: Overzicht maatregelen voor bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Gewest nam de gewestregering na overleg met de Beleidsraad Economie onderstaande maatregelen. 

Liantis lanceerde een publiek toegankelijke tool, waarmee zelfstandigen via een wizzard terugvinden welke maatregelen specifiek van toepassing zijn om door het bos de bomen de zien. Meer info.

(UPDATE 15 mei) Corona-compensatiepremie

Tijdens de ministerraad van 16 april keurde de Brusselse regering het principe goed van een Corona-compensatiepremie ter ondersteuning van ondernemers en micro-ondernemingen (tussen 0 en 5 VTE) die te maken hebben met een aanzienlijke daling van de activiteit als gevolg van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.

De premie wordt afhankelijk gemaakt van:

  • De toekenning van het volledige overbruggingsrecht voor de maanden maart of april, voor zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke persoon en voor bedrijven waarvan de zaakvoerder zelfstandig is;
  • Het feit dat een meerderheid van de werknemers door de coronacrisis tijdelijk werkloos is, voor ondernemingen waarvan de zaakvoerder niet zelfstandig is en voor verenigingen met een maatschappelijk doel van economische of commerciële aard en waarvan de financiering afkomstig van de overheid niet meer dan 50% bedraagt.

Opgelet, het recht op deze premie wordt sterk beperkt. Bedrijven die de eenmalige premie van 4.000 euro of om het even welke andere naar aanleiding van de coronacrisis ingevoerde premie van het Brussels hoofdstedelijk gewest of van een ander gewest of een gemeenschap hebben aangevraagd, kunnen geen gebruik maken van deze maatregel.

De premieaanvraag zal begin juni kunnen worden ingediend. Meer info.

Coronapremie

Een eenmalige forfaitaire premie van 4000 euro voor alle bedrijven die door de noodmaatregelen verplicht zijn de deuren tijdelijk te sluiten en minder dan 50 VTE tewerkstellen. Aanvragen kunnen sinds 8 april 2020 en ten laatste tegen 1 juni 2020 via deze website gedaan worden.

Op de ministerraad van 16 april besliste de Brusselse Regering de reikwijdte van deze Coronapremie uit te breiden naar andere sectoren. Daarnaast keurde ze het principe goed om een compensa􏰀epremie van 2000 euro toe te kennen aan de ondernemingen die tot 5 VTE tewerkstellen. Zodra er meer info over de modaliteiten ter beschikking is, vullen we de info hier aan.

 

Project Be Circular

Dien uw kandidatuur in voor editie 2020 van Be Circular, de projectoproep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die innoverende projecten voor meer duurzaamheid en circulariteit ondersteunt. Indien uw kandidatuur in aanmerking wordt genomen, kunt u een begeleiding en financiële steun krijgen ten bedrage van 30.000 tot 200.000 euro. Deadline: 19 juni. Meer info.

Aanpassing termijnen openbare onderzoeken en energiepremies

De Brusselse regering heeft besloten alle verval- en beroepstermijnen in het kader van openbare onderzoeken tijdelijk op te schorten (meer info). De vorming en opleiding op het gebied van energie en bouw (bouw, PLAGE) wordt uitgesteld. De termijnen voor energiesubsidieaanvragen met een termijn na 15 maart 2020 worden tijdens de lockdown periode met twee maanden verlengd. Meer info.

Uitstel onroerende voorheffing

De regering keurde een ontwerpbesluit goed dat voorziet in een verlenging met twee maanden van de termijnen voor de betaling van de onroerende voorheffing voor het belastingjaar 2020, om de belastingbetaler meer financiële armslag te geven in de huidige context van de gezondheidscrisis van Covid-19. Ook de betalingsvoorwaarden worden versoepeld. Meer info.

Informatie en communicatie

1819 centraliseert en verspreidt alle officiële informatie die de Brusselse bedrijven en ondernemers kan helpen inzake de gevolgen van Covid-19. Deze informatie is beschikbaar op www.1819.brussels of telefonisch, door te bellen naar het nummer 1819. Alle aanbevelingen en besluiten die de Brusselse regering neemt rond het coronavirus zijn terug te vinden op de tweetalige website www.coronavirus.brussels.

Cashflow & leningen

Een betere ondersteuning van de cashflow van de getroffen bedrijven door het verlenen van overheidsgaranties (via het Brussels Waarborgfonds) van 50% of 65% op bankleningen, voor een totaal van 20 miljoen euro. Wat de leningen van finance&invest.brussels betreft, wordt een moratorium van 6 tot 12 maanden op de kapitaalaflossing toegekend voor bestaande leningen en nieuwe aanvragen voor gezonde bedrijven.

Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden

De capaciteit van het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden wordt verhoogd om zelfstandigen en ondernemers beter te kunnen ondersteunen.

Sociale economie

De economische steun en de sectorale steunmaatregelen zijn ook van toepassing op sociale inschakelingsondernemingen. Bovendien worden de deadlines voor bedrijven in transitie van reguliere economie naar sociale economie uitgesteld.

Logistieke keten

Er wordt een taskforce opgericht om mogelijke ondersteuning van de logistieke ketens binnen het gewest te monitoren. Hierbij wordt vooral naar de voedselbevoorrading gekeken.

Opschorting van de LEZ-boetes

De datum waarop de verzending van de boetes in het kader van de Low Emission Zone van start gaat (oorspronkelijk gepland voor 1 april 2020) en de verzending van de boetes wordt tijdelijk opgeschort voor de sinds 2018 betrokken voertuigen. De inwerkingtreding van de boetes wordt uitgesteld tot de eerste dag na de einddatum van de maatregelen die de federale overheid neemt ter bestrijding van de Covid-19 pandemie.

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.