Situatie 27 mei 2020

COVID-19: Overzicht maatregelen voor bedrijven in het Waals Gewest

We geven u een overzicht van de maatregelen die de Waalse regering heeft genomen om de Waalse bedrijven in deze coronaviruscrisis te ondersteunen. U kunt de centrale regionale website vinden via deze link.

Liantis lanceerde een publiek toegankelijke tool, waarmee zelfstandigen via een wizzard terugvinden welke maatregelen specifiek van toepassing zijn om door het bos de bomen de zien. Meer info.

Compensatiepremie

Een eenmalige forfaitaire vergoeding van € 2.500 voor zelfstandigen en ondernemingen die hun activiteit in maart en april 2020 substantieel hebben moeten onderbreken en die het volledige overbruggingsrecht voor de maanden maart of april hebben genoten. Meer info.

Gemengd product SOWALFIN

Kleine bedrijven die cash nodig hebben om terug te kunnen stuiteren, kunnen een lening van 45.000 euro tegen een gunstig tarief afsluiten met de steun van de Waalse financiële instrumenten. Zo zal een klein bedrijf dat zijn bank benadert om een krediet te verkrijgen om de gevolgen van Covid-19 op te vangen, een garantie van Sowalfin van maximaal 75% op een bankkrediet van maximaal 30.000 euro kunnen combineren. Sowalfin mag ook leningen verstrekken tot 15.000 euro tegen 0% rente. Meer info

Coronapremie

De Waalse regering heeft besloten een buitengewoon fonds van 233 miljoen euro op te richten om bedrijven en zelfstandigen te compenseren die zwaar getroffen zijn door de sluitingen in verband met de strijd tegen het coronavirus.

Op 22 april besliste de Waalse Regering dat bepaalde aanvullende sectoren die volledig zijn gesloten of stilgelegd, nu in aanmerking komen voor een vergoeding van 5 000 euro. We hebben het over onroerend goed, bioscopen, motoren/auto's en kunst, entertainment en recreatie. Bedrijven die actief zijn in onze sector (NACE37 en NACE38) komen niet in aanmerking. Meer info.

Informatie

1890 is het unieke referentienummer voor Waalse bedrijven en zelfstanding met verzoeken om informatie over de epidemie gelinkt aan Waals bevoegdheden. Het zal toegankelijk zijn van 8 uur 's ochtends tot 19 uur 's avonds met adequate antwoorden voor bedrijven en zelfstandigen. Meer info : www.1890.be.

Lopende leningen van SOWALFIN, SOGEPA en SRIW

De vervaldag van kapitaal en rente op 31 maart 2020 zal niet worden uitgevoerd. Het kapitaalafschrijvingsplan wordt automatisch tijdelijk bevroren. Deze maatregel zal worden uitgevoerd zonder extra rente of kosten voor de onderneming voor alle leningen met een uitstaand bedrag van minder (of gelijk aan) 2,5 miljoen euro. Voor leningen met een hoger uitstaand bedrag vereist de kwestie van de rente een individueel onderzoek van het dossier in overleg met de betrokken bancaire en financiële partners. Meer info (SOGEPA).

Aanvullende garanties voor kortetermijnkredietlijnen en investeringskredieten

SOWALFIN (budget van ca. 60 miljoen euro)

 • Snelle procedure en in sommige gevallen automatisch. 
 • 50% op bestaande kortetermijnkredietlijnen, die in eerste instantie door banken zonder garantie zijn toegekend, om deze middelen beschikbaar te houden voor de getroffen ondernemingen. 
 • Max. 75% op de verhogingen van de kortetermijnlijnen die aan bedrijven zouden worden toegekend om hen door deze crisisperiode heen te helpen. 
 • Max. 75% op nieuwe kortetermijnkredietlijnen om bedrijven in staat te stellen te profiteren van extra kasmiddelen.

SOGEPA (budget van ca. 100 miljoen euro)

 • Garanties ter versterking van de overheidsgaranties ter aanvulling van de garanties die automatisch door SOWALFIN worden toegekend (voor gezonde ondernemingen van vóór de crisis) om garanties te verkrijgen tot 2,5 miljoen euro per begunstigde
 • Voor ondernemingen in moeilijkheden: 75% garantie tot 2,5 miljoen euro per begunstigde. Meer info hier.

SRIW (budget van ca. 250 miljoen euro)

 • Verhoging van de garantie voor bestaande kortlopende lijnen tot 75%. 
 • Verhoging van de garantie tot 50% voor verhogingen van bestaande lijnen die aanvankelijk niet gegarandeerd waren. 
 • Meer leningen. 
 • Fast-track proces.
Dringende ondersteuning van de cashflow van bedrijven

om tegemoet te komen aan de dringende cashflowbehoeften van bedrijven zullen SOGEPA en Wallonie Santé leningen zonder private tegenhanger aanbieden voor een maximumbedrag van 200.000 euro met een aflossingsvrije periode van 1 jaar en een vaste rentevoet van 2%. Meer info.

Waalse fiscale maatregelen

De belastingbetalers kunnen beroep doen op een opschorting van de termijn voor de betaling van de belastingen, die zal worden verlengd met de periode die overeenkomt met de crisis.  

 • Wat geschillen betreft, worden de termijnen voor klachten (inleiding, beroep, enz.) en negatieve administratieve beslissingen bevroren. Aan de andere kant zullen alle positieve besluiten worden toegepast om financiële middelen terug te geven aan natuurlijke en rechtspersonen.

 • De lopende of binnenkort te starten incasso's zullen worden versoepeld, ook op het niveau van de gerechtsdeurwaarders, en de betalingsplannen zullen worden vergemakkelijkt. 

 • Fysieke controles (bescherming van agenten) en correspondentiecontroles (ineffectief gezien de massale sluitingen) worden afgeschaft.

 • Administratieve boetes in verband met de kilometerbelasting zullen worden gematigd.

Neem contact op met de SPW Fiscalité

Water- en elektriciteitsfacturen

Voor Waalse bedrijven die problemen ondervinden om hun waterfactuur op tijd te betalen, kan de betaling worden gespreid op eenvoudig verzoek aan de Société Wallonne des eaux (SWDE). Wat de energiesector betreft, zullen de distributienetbeheerders passende maatregelen nemen om elke onderbreking in de levering van elektriciteit of gas te vermijden. In de betreffende periode worden er geen nieuwe budgetmeters geïnstalleerd. Alle storingsprocedures worden gedurende deze periode opgeschort, behalve om veiligheidsredenen. Meer info.

Tijdelijke schorsing van de termijnen voor handhaving en beroep

Op 18 maart 2020 heeft de Waalse regering twee decreten aangenomen die de termijnen voor handhaving en beroep in alle Waalse wet- en regelgeving tijdelijk opschorten. Bijgevolg worden alle termijnen met ingang van 18 maart 2020 voor 30 dagen opgeschort. De Waalse regering kan deze schorsing twee keer verlengen, voor een totale duur van maximaal drie maanden. Meer info

Flexibiliteit en inschikkelijkheid in de procedures

In de context van het coronavirus zal een zekere flexibiliteit en inschikkelijkheid worden toegepast ten opzichte van de bestaande verbintenissen tussen bedrijven en het Waalse Gewest in het kader van de gewestelijke procedures (aanvragen voor premies, subsidies, enz.). Deze criteria en verbintenissen kunnen betrekking hebben op een doelstelling inzake arbeidsplaatsen, een termijn of een termijn voor de terugbetaling van de steun, enz. Of de impact van het coronavirus op de activiteiten van het bedrijf moet worden aangetoond, zal elke situatie per geval worden onderzocht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling van SPW die belast is met het beheer van de betreffende subsidie.

De berekening van de regionale subsidies in de sectoren Gezondheid, Sociale Actie, Opleiding en Socio-Professionele Inschakeling en Sociale Economie wordt herbekeken.

Voor de sectoren die voor hun activiteiten worden gesubsidieerd worden en die geconfronteerd worden met een vermindering of zelfs stopzetting van hun activiteiten, wordt het bedrag van de regionale subsidies gegarandeerd op basis van de activiteiten van het jaar N-1 of de maand februari 2020. Het gaat met name om: CISP, vzw’s die gesubsidieerd worden voor CISP-activiteiten, MIRE's, PMTIC-operatoren; Cités des métiers, asbl WorldskillsBelgium, de Structures collectives d'enseignement supérieur (SCES), IDESS's, integratiebedrijven, Ressourceries.

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.