Brussel en Wallonië op dezelfde piste

COVID-19: Medisch afval: Vlaanderen nu klaar voor alle mogelijke scenario's

Iedereen weet hoe moeilijk het is geweest voor de ziekenhuizen om de golf van COVID-19-patiënten te beheren. Niet iedereen weet hoe zwaar het ook is geweest op logistiek niveau om de verhoogde productie van medisch afval tijdig af te voeren en te verwerken.

De sector heeft ook zware inspanningen geleverd en heeft onmiddellijk de administraties van de drie Gewesten ingeschakeld om alle mogelijke scenario's te bedenken en toepasbaar te maken. Het enige doel was de werking van de ziekenhuizen te waarborgen, en mochten ze geconfronteerd worden met een tekort aan geschikte verpakkingen, dan alternatieve werkwijzen te bedenken.

Eerst werd het initiatief genomen om de droge niet-besmeurde fractie van medisch COVID-19- afval als NRMA te classificeren. Op die manier moesten de ziekenhuizen al wat minder UN-gekeurde vaten en dozen gebruiken.

Om het ergste te anticiperen, heeft Vlaanderen op vraag van go4circle ook een echt crisisscenario uitgewerkt: een noodbesluit werd op 24 april 2020 gepubliceerd, om twee bijkomende werkwijzen toe te staan:

  1. Het gebruik van alternatieve 'lookalike' niet UN-gekeurde vaten voor het RMA.
  2. De afvoer in bulkcontainers van RMA verpakt in zakken.

Het Besluit is goedgekeurd, maar niet direct van toepassing. Twee sleutels zijn vereist om effectief in werking te treden. Die liggen in de handen van de OVAM en van de Vlaamse ADR-administratie:

  • De vier hoofdoperatoren in de verwerking van medisch afval in Vlaanderen, nl. Indaver, Renewi, SUEZ en Vanheede, moeten wekelijks aan de OVAM rapporteren over de beschikbaarheid van UN-gekeurde en niet-UN-gekeurde verpakkingen.
  • Bij vaststelling van een ernstig tekort aan UN-gekeurde verpakkingen, zal de OVAM deze operatoren toestaan om niet UN-gekeurde verpakkingen te gebruiken bij bepaalde ziekenhuizen. Mocht een gelijkaardig gebrek zich voordoen voor de niet-UN-gekeurde vaten, dan geeft de OVAM de toestemming om containers te gebruiken. Telkens zal de OVAM ook de Vlaamse ADR-administratie verwittigen, die op haar beurt afwijkingen op de ADR-reglementering aan de inzamelaars zal bezorgen (één afwijking per inzamelaar, telkens voor de niet UN-gekeurde verpakkingen en voor de containers).

De specificaties voor de verpakkingen en containers zijn omschreven in het Besluit.

Go4circle is ook in nauw contact met de Brusselse en Waalse administraties om gelijkwaardige oplossingen ook uit te werken in die twee Gewesten. De documenten zijn volgens onze informatie bijna klaar.

De Vlaamse regering heeft ook een budget vrijgemaakt voor de tijdelijke huur van een gekoelde opslagplaats in de haven van Antwerpen (Mexiconatie) om ervoor te zorgen dat de verwerkingsinstallatie Medipower van Indaver over een bufferzone kan beschikken voor de piekproductie van medisch afval. 

Hierbij de 2 goedgekeurde documenten van de Vlaamse Regering

 

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.