Circulaire economie – Afval als troef voor welvaart en klimaatbescherming

Denuo Pulse - Memorandum 2024

Europa en België staan voor ernstige uitdagingen. Dat klinkt misschien als een open deur, maar er zijn twee goede redenen waarom ik er toch mee voor de dag kom. 

De eerste reden is het gewapend conflict in Oekraïne, en recenter nog in het Midden-Oosten. Dergelijke situaties hebben een enorme impact op de prijzen en bevoorradingszekerheid van strategische grondstoffen. Wat zorgde voor een heuse energiecrisis.

De tweede reden is de impact van de klimaatverandering die zich steeds meer laat voelen. Denk maar aan de vele hittegolven, overstromingen en bosbranden die Europa de afgelopen maanden teisterden.

Deze uitdagingen hebben (pijnlijk) duidelijk gemaakt dat ons land nood heeft aan meer economische veerkracht. Als we onze economische welvaart willen behouden, en zelfs verder stimuleren, moeten we onze manier van produceren, van consumeren, van transporteren… veranderen. Kortom, het is nu echt wel tijd om over te stappen op een circulaire economie.

Waarom kiezen voor een circulaire economie? 
  1. Omdat we er onze klimaatdoelstellingen mee behalen. De overgang naar een circulaire economie kan helpen bij het halen van de ambitieuze Europese klimaat- en energiedoelen in 2030. Bijvoorbeeld, door niet-recycleerbaar afval om te zetten naar energie maken we onze energieproductie klimaat-neutraal. En door in te zetten op recyclage besparen we twee keer zoveel emissies over de hele waardeketen van een materiaal, omdat we minder nood hebben aan fossiele brandstoffen en grondstoffen van buiten de EU.
  2. Omdat we er onze circulaire bouwsector mee ondersteunen. De bouwsector is verantwoordelijk voor zo’n 30% van al het geproduceerde afval in België. Hergebruik en recyclage van bouwmaterialen kunnen de milieu-impact van de sector verminderen en de ontginning van waardevolle grondstoffen vermijden.
  3. Omdat we er duurzame jobs in België mee creëren. De circulaire economie heeft al tienduizenden banen gecreëerd in België. Tussen 2016 en 2020 is het aantal banen in de sector met ongeveer 10% gestegen. De verdere ontwikkeling van de circulaire economie kan zorgen voor een groei van nog eens 15% in tewerkstelling tegen 2030.

België heeft sinds de jaren ’80 al aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van afvalsortering, hergebruik en recyclage. Daar mogen we terecht trots op zijn. Maar het is niet het moment om te berusten. Integendeel. Het is tijd om verder door te duwen en voluit te gaan voor het Europees kampioenschap in lokale en duurzame re-industrialisatie.

Daarom doen we in ons Memorandum 2024 een warme oproep om afval in te zetten als troef voor welvaart en klimaatbescherming. Een oproep die we doen naar iedereen die van dichtbij of iets verder af bij onze sector betrokken is: bedrijven, onderzoeksinstellingen, burgers en beleidsmakers. Door de handen in elkaar te slaan, kunnen we een samenhangend en ambitieus afvalbeleid ontwikkelen, zowel op lokaal als op Europees niveau. Samen kunnen we de weg naar een duurzame toekomst inslaan, waarin we afval omzetten in waardevolle kansen. Samen worden we Europees kampioen circulaire economie, en in vijf aparte artikels beschrijven we vijf essentiële stappen om dat doel te bereiken.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.